Home / Actueel / Minder jongeren voortijdig van school

Minder jongeren voortijdig van school

Leerplichtambtenaren en rmc-trajectbegeleiders (regionale meld- en coördinatiefunctie) zetten zich in voor een opleiding op het hoogst haalbare of meest passende niveau voor alle jeugdigen in de Friese Wouden, zodat de jongeren goed starten in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

De leerplichtambtenaren hebben het afgelopen schooljaar ingezet op een betere samenwerking met het basisonderwijs. Dit is gelukt. Leerplichtambtenaren vinden samen met de leerling, ouders en het onderwijs een passende oplossing voor verzuimers of thuiszitters. Wanneer leerlingen en ouders vastlopen en intensievere ondersteuning nodig hebben, zoekt de leerplichtambtenaar samenwerking met het gebiedsteam (in Smallingerland Carins). Hierdoor gaan de meeste leerlingen in onze gemeenten volgens lesrooster naar school. Dit geldt natuurlijk ook voor leerplichtigen binnen het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Met de leerlingen die bij deze scholen verzuimen, heeft de leerplichtambtenaar vaak rechtstreeks contact. Deze gesprekken worden op school of op het gemeentehuis gehouden.

Steeds minder jeugdigen in onze regio verlaten het onderwijs zonder diploma. Gelet op de landelijke trend, waar juist een stijging in voortijdig schoolverlaten te zien is, scoort de regio De Friese Wouden erg goed. Onze regio is daarmee een van de weinige regio’s, waar een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters is gerealiseerd. Deze voortijdig schoolverlaters zijn het afgelopen jaar in vergelijking met de jaren ervoor, door inzet van rmc-trajectbegeleiders, steeds vaker weer een opleiding gaan volgen of aan het werk gegaan. Dit is onder andere gerealiseerd door de inzet van de educatiemeter. Dit is een assessment die jongeren inzicht geeft in zijn talenten, persoonskenmerken en specifieke belangstelling voor opleidingen en beroepen. De koppeling tussen de benodigde persoonskenmerken om een beroep uit te voeren is hierin van doorslaggevende betekenis. Het mooie van dit onderzoek is dat een jongere zich echt herkent in het testresultaat. Een jongere vertelde een rmc-trajectbegeleider na afloop van de bespreking van de uitslag: “het is ongelooflijk, u kijkt dwars door mij heen”.

Ondanks de goede resultaten van het afgelopen jaar, blijven de leerplichtambtenaren en rmc–trajectbegeleiders zich natuurlijk inzetten voor alle jeugdigen binnen De Friese Wouden. Onze jongeren verdienen het, zij zijn immers onze toekomst!

Meer informatie staat in het jaarverslag en actieplan. Deze zijn verzorgt door de medewerkers leerplicht en RMC uit Achtkarspelen, Heerenveen, Oostellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.

Actieplan 2019
Jaarverslag 2019

 

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren