Home / Actueel / Uitgave Breeduit stopt per 1 oktober 2019

Uitgave Breeduit stopt per 1 oktober 2019

Het college heeft besloten de overeenkomst met uitgever Nord Design per 1 oktober 2019 niet meer te verlengen. De krant, die vanaf 2006 als extra service voor de inwoners van Smallingerland wekelijks op de mat valt, wordt onder andere vervangen door een digitale nieuwsbrief. Dit besluit is genomen op grond van onderstaande redenen.

Verschuiving naar interactieve media
Een belangrijke reden voor dit besluit is dat het gebruik van en communiceren via online media de laatste jaren flink is toegenomen. De gemeente heeft naast smallingerland.nl en DWJM.nl ook de beschikking over Whatsapp, een Facebookpagina, Messenger, Twitter en chat via smallingerland.nl. Het grote voordeel van het gebruik van de online media is dat we direct (nieuws)berichten kunnen plaatsen en zo ook direct in contact staan met de inwoners. Het is niet alleen “zenden” van informatie (zoals met een krant gebeurt), maar juist ook “ophalen” van meningen, vragen en ideeën van inwoners.

In de aanloop naar 1 oktober ontwikkelt de gemeente een digitale nieuwsbrief waar geïnteresseerden zich op kunnen abonneren. Deze nieuwsbrief is dan ook via de gemeentelijke website en de social media te bereiken. Binnenkort start de mogelijkheid tot aanmelding voor deze nieuwsbrief. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties in lokale media voor uitnodigingen en oproepen voor bijeenkomsten en bijvoorbeeld raadsvergaderingen. Officiële bekendmakingen publiceren we in de toekomst digitaal. De hiervoor benodigde verordening wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Bezorging op donderdag niet meer mogelijk
Een tweede reden is dat de bezorging van de Breeduit op donderdag stopt. De laatste jaren komen er steeds meer klachten over de bezorging. Dat varieert van dagen later bezorgen tot helemaal niet bezorgen. Dit probleem is door de verspreider niet meer op te lossen omdat er onvoldoende bezorgers te krijgen zijn. Dat is overigens een landelijk probleem. Daarom heeft de verspreider van de Breeduit aangegeven te stoppen met bezorging op donderdag. Het alternatief is verspreiding op woensdag of op zaterdag. Verspreiding op woensdag is gezien de redactionele opgave geen optie. Bezorging op zaterdag betekent dat we “oud” nieuws brengen (veel nieuws wordt ook gedeeld via social media). Daarnaast is bewust gekozen voor de donderdag omdat:

  • tot en met woensdag nodig is om content de verzamelen (o.a. raad op dinsdag), redigeren en de proef te controleren en bij te stellen;
  • termijnen van bekendmakingen bij voorkeur op een werkdag starten;
  • we bewust een “stand-alone” krant wilden uitgeven (op woensdag komen de andere huis-aan-huisbladen uit).

De bezorging op donderdag stopt dus na 1 juli, maar omdat we de overeenkomst met de uitgever tot 1 oktober willen nakomen/in stand houden, is afgesproken dat de Breeduit de laatste 3 maanden (van 1 juli tot 1 oktober) toch op zaterdag wordt bezorgd.

Aanvullende redenen
De organisatie ontwikkeling binnen de gemeente is ook aanleiding geweest om te kijken naar de effectiviteit van de beschikbare middelen en capaciteit. De uren die nu besteed worden aan de (eind)redactie van de wekelijkse uitgave kunnen effectiever worden ingezet. Daarnaast heeft de gemeente een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid. De uitgifte van een krant leidt tot milieubelasting en is daarom niet duurzaam.

Nieuwsvoorziening na 1 oktober 2019
Hoewel uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mensen dagelijks online is, is er uiteraard ook een groep die graag nieuws of informatie op papier krijgt. Hier blijven we ook aan tegemoet komen door onder andere informatie over bijeenkomsten, vergaderingen van de gemeenteraad, welstand en bijvoorbeeld de cliëntenraad na 1 oktober in een lokale krant te plaatsen. De gemeente blijft natuurlijk ook over belangrijke besluitvorming persberichten naar de lokale en regionale kranten sturen.Daarnaast start de gemeente met een digitale nieuwsbrief en wordt de nieuwsvoorziening via onze social media kanalen uitgebreid.

Officiële bekendmakingen
Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college opdraagt een verordening op te stellen om de bekendmakingen voortaan digitaal te mogen publiceren. Deze verordening wordt binnenkort aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Bekendmakingen worden dan in het digitale Gemeenteblad geplaatst. Iedereen kan zich hierop abonneren. Daarnaast is via de app “mijnbuurt” voor iedereen alle informatie te vinden over bekendmakingen van alle overheden in een specifiek gebied. De link naar de bekendmakingen delen we onder andere via de gemeentelijke website. Berichtgeving hierover volgt na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad.

Achtergrond Breeduit
De Breeduit is een gratis huis-aan-huiskrant die de gemeente Smallingerland sinds 2006 uitgeeft. De Breeduit is als een extra service voor de inwoners in het leven geroepen. Het is geen verplichting voor een gemeente om een krant uit te geven. De gemeente Smallingerland is uniek als het gaat om de uitgave van een eigen krant. De gemeente levert content voor de vijf “groene pagina’s”; het gemeentelijke nieuws. De uitgever zorgt voor adverteerders en andere content op de blauwe pagina’s. In 2014 is de krant opnieuw aanbesteed voor de duur van 3 jaar met daarna een jaarlijkse verlenging tot uiterlijk 8 jaar. De uitgever is Norddesign in Drachten. De jaarlijkse kosten voor de uitgave (interne kosten en kosten uitgever) liggen rond de € 200.000,-.

 

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren