Home / Actueel / #ditissmallingerland / Wethouder aan het woord: De Omgevingswet raakt ons allemaal!

Wethouder aan het woord: De Omgevingswet raakt ons allemaal!

Uw leefomgeving, uw invloed: praat ook mee in mei en juni.

Het kon natuurlijk niet lang uitblijven. Zowel u als ik wisten dat het er aan zat te komen. Als de hele zorg op de kop moet dan komt ook onze eigen leefomgeving aan de beurt…. Jazeker! Dat proces heet ‘Omgevingswet’. Op basis van deze wet ontstaat er een nieuwe transformatie die nog groter is dan die van het Sociaal Domein. De Omgevingswet raakt ons allemaal! De eerste stappen zijn gezet, maar we zijn er nog niet.

De Omgevingswet is vanaf 2021 bepalend voor wonen, werken, vervoer en mobiliteit, de energietransitie, het recreëren in de gemeente, enzovoorts. Een hele belangrijke en omvangrijke verandering dus. Niet alleen voor uwzelf, maar ook voor uw familie, vrienden en bekenden die woonachtig zijn in Smallingerland.

Wat betekent de omgevingsvisie dan? De raad stelt straks voor de omgevingswet een omgevingsvisie vast. Die visie geeft de beleidsdoelen en ambities van inwoners en de gemeente weer voor onze leefomgeving. Samen met de, daarop te baseren, omgevingsplannen en omgevingsprogramma(‘s) vormen ze de regels voor hoe wij onze leefomgeving nu zien en in de toekomst. Om deze visie op te kunnen schrijven hebben wij dus ook uw input nodig.

En de huidige regels en plannen over de omgeving dan? Die zullen verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan de bouwverordening, bestemmings- en vervoersplannen, recreatiebeleid, maar ook de natuur- en energieplannen, enzovoorts. Daarom is het van belang dat u nú van u laat horen.

Uw inbreng vormt de basis voor het totale omgevingsbeleid. U bent de expert van uw leefomgeving in uw dorp, wijk of straat. En naar uw stem wordt ook geluisterd. U bepaalt met ons en inwoners het DNA van Smallingerland. U bepaalt wie u als samenleving bent, hoe u wilt wonen en in welke omgeving u wilt leven. Op deze wijze brengen we alle experts in Smallingerland, samen met onze professionals van de gemeentelijke organisatie bijeen om samen de leefomgeving zo optimaal mogelijk in te richten, te gebruiken en te onderhouden. Dit samenspel is voor u, maar ook voor ons helemaal nieuw. Daarom nodig ik u van harte uit om ook úw stem te laten horen op een van de bijeenkomsten in mei en juni.

  • 20 mei : Dorpshuis Opeinde: Middelbuorren 1 in Opeinde
  • 21 mei : MFC Rottevalle: Master Kuiperswei 1 in Rottevalle
  • 23 mei : Dorpshuis Boornbergum: Westerbuorren 1 in Boornbergum
  • 27 mei: Brede school De Drait: Flevo 190 in Drachten
  • 29 mei: Brede school De Wiken: Middelwyk 2 in Drachten
  • 4 juni: Wijkcentrum Noord Oost: De Vogelweide 5 in Drachten

De inloop is vanaf 18.45 uur. De bijeenkomsten starten om 19.15 uur tot ongeveer 21.30 uur. U kunt zich aanmelden via omgevingsvisie@smallingerland.nl 
Geef in de aanmelding aan naar welke bijeenkomst u gaat.

Hartelijke groeten,
Marjan Sijperda
Wethouder

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren