Home / Actueel / #ditissmallingerland / Fase 1: Omgevingsvisie: het Smallingerlandse platteland

Fase 1: Omgevingsvisie: het Smallingerlandse platteland

Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit? Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten op 26 november in De Lawei mee over agendapunten voor deze omgevingsvisie. Het resultaat: 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Deze week is het laatste thema aan de beurt: het Smallingerlandse platteland.

Voor het thema kwamen de volgende ideeën naar voren. Samengevat zijn dit de aandachtspunten:

  • Hoe ziet de toekomst van de landbouw in Smallingerland er uit?
  • Aandacht voor meer biodiversiteit op het platteland
  • Mogelijkheden voor andere functies in het buitengebied
  • De toegankelijkheid van het platteland vergroten via fiets- en wandelpaden
  • Behoud van het landschap
  • Natuurbeheer
  • Zorgen over de weidevogelstand
  • Meer recreatiemogelijkheden

Met deze resultaten gaan we in het vervolg van de omgevingsvisie aan de slag.

Het Smallingerlandse platteland is mooi
Het grootste deel van de gemeente bestaat uit platteland: een afwisselend landschap met mooie vergezichten, besloten elzensingels, waterlopen, meren, natuur en landerijen. De mens heeft dit landschap door de eeuwen heen aangepast. Boerderijen (voornamelijk melkvee), bedrijfsgebouwen, woningen, paden en wegen zijn toegevoegd, waardoor het voor inwoners en toeristen in de gemeente goed wonen, werken en recreëren is. Gemeente en provincie hebben de afgelopen jaren samen met grondeigenaren en dorpsbewoners geïnvesteerd in het landschap en de toegankelijkheid ervan. Zo zijn op meerdere plekken houtsingels herstelt en dorpsommetjes aangelegd. Het landschap van Smallingerland scoort hoge rapportcijfers, toch maken veel mensen zich ook zorgen om het landschap. Dat blijkt uit de Nationale Landschapsenquête van Natuurmonumenten die is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research.

Nieuwe ruimteclaims: platteland onder druk
Het toekomstig gebruik van het Smallingerlands platteland staat echter onder druk. Ontwikkelingen in de landbouwsector, maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, grootschalige energieopwekking, behoefte aan voorzieningen voor toerisme en recreatie, woningbouw en bedrijvigheid leiden tot nieuwe ruimteclaims. Tijdens de startbijeenkomst van de omgevingsvisie gaven inwoners dit signaal al af aan de gemeente. Hoe voorkomen we dat deze ontwikkelingen een negatief effect op de belangrijke landschapsstructuren, de cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit in onze gemeente hebben?

Landschapsbiografie
Om meer mensen te informeren over het ontstaan van onze gemeente en het landschap waarin wij leven, is onlangs de Landschapsbiografie opgesteld. Benieuwd wie de eerste bewoners in het gebied waren? Hoe kun je eeuwenoude slotenpatronen in uw eigen omgeving herkennen? Antwoorden op deze vragen, kaartmateriaal en foto’s kun je vinden in de Landschapsbiografie Smallingerland op smallingerland.nl.

Meer informatie
Tijdens de bijeenkomst is er een resultaat tot stand gekomen van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Voor meer informatie over de bijeenkomst en de omgevingsvisie kun je kijken op: startbijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan bij de gemeente via omgevingsvisie@smallingerland.nl

 

 

 

 

 

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren