Home / Actueel / #ditissmallingerland / Fase 1: Omgevingsvisie: Identiteit en erfgoed

Fase 1: Omgevingsvisie: Identiteit en erfgoed

Hoe ziet het leven er in de gemeente over 10 of 20 jaar uit? De officiële naam voor dit toekomstbeeld is omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten op 26 november in de schouwburg De Lawei mee over agendapunten voor de omgevingsvisie. Deze week bespreken we het thema: identiteit en erfgoed.                                

Voor het thema identiteit en erfgoed zijn veel verschillende ideeën en wensen naar voren gekomen, zoals:

  • Unieke kenmerken van de gemeente beter laten zien/behouden
  • Meer aandacht voor historie en behoud van cultuurhistorische waarden
  • Drachten mist een ziel
  • Opleiding en informatie over (cultuur)historie
  • Erfgoed meer zichtbaar maken
  • Kans: een nieuwe identiteit en jongeren meer een podium bieden

Met deze resultaten gaan we in het vervolg van de omgevingsvisie aan de slag.

De ziel van Smallingerland
Voor Smallingerland zijn er aan de ene kant de unieke kenmerken in de gemeente, in zowel Drachten als de dorpen. Aan de andere kant geven inwoners aan dat er geen duidelijke identiteit is. Met name zou het Drachten ontbreken aan “een ziel”. De discussie in de Lawei hierover leidde dan al snel tot de vraag: wat moet Drachten en Smallingerland in de toekomst worden en welke beelden horen daarbij? De antwoorden op deze vragen leiden mogelijk tot een identiteit die wij nu nog niet kunnen benoemen.

Een idee om de identiteit te ontrafelen, is om ons cultureel erfgoed nog meer op de kaart te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door het verhaal achter het erfgoed op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingsgerichte discussie over de Torenstraat. Voor de ontwikkeling van Drachten is deze straat, met de bebouwing er omheen, van zeer groot belang als onderdeel van ons verleden.

Gunstige locatie
De ligging van de gemeente ten opzichte van andere plaatsen en de regio wordt als gunstig ervaren. Uit een eerder gehouden enquête bleek ook de waardering voor de compleetheid van de aanwezige voorzieningen, zoals de culturele voorzieningen, het ziekenhuis en het groene karakter. Tegelijkertijd is er ook de vraag om meer aandacht te besteden aan historie en behoud van waardevol onderschreven landschap en bebouwing.

Cultureel erfgoed
De gemeente, Drachten en de dorpen hebben unieke kenmerken. Zo zijn er bijzondere, waardevolle gebouwen en is veel groen en water. Belangrijk is om de kennis te verbreden over cultureel erfgoed en dit vaker te delen met inwoners en bezoekers. Binnen de gemeente kennen wij al Smelnes Erfskip. De rol en betrokkenheid van geïnteresseerde burgers kan veel sterker. In het kader van de omgevingswet en door participatie van inwoners kan hier de nodige aandacht aan worden besteed.

Tijdens de bijeenkomst is er een resultaat tot stand gekomen van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Voor meer informatie over de bijeenkomst en de omgevingsvisie kun je kijken op: startbijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan bij de gemeente via omgevingsvisie@smallingerland.nl

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren