Home / Actueel / #ditissmallingerland / Fase 1: Omgevingsvisie: Leefbare dorpen en wijken

Fase 1: Omgevingsvisie: Leefbare dorpen en wijken

Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit? Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten op 26 november in De Lawei mee over agendapunten voor deze omgevingsvisie. Deze week bespreken we het thema: Leefbare dorpen en wijken.

Voor leefbare dorpen en wijken zijn veel verschillende ideeën en wensen naar voren gekomen, zoals: 

  • Basisvoorzieningen in dorpen en wijken
  • Woningbouw in de dorpen
  • Huisvesting
  • Voldoende groen en water in alle wijken
  • Speciale aandacht voor jeugd
  • Hergebruik bestaande panden / voorkomen verpaupering
  • Ontmoeting en sociale netwerken

Met deze resultaten gaan we in het vervolgproces van de omgevingsvisie aan de slag.

Woningbouw in de dorpen
Er is ruimte voor nieuwe woningbouw in de dorpen. De gemeente werkt aan een nieuwe woonvisie waarin dit een belangrijk punt is. Bij de planvorming voor nieuwbouw kijkt de gemeente goed naar vraag en aanbod van woningen. Nieuwbouw moet vooral een aanvulling zijn op de bestaande voorraad. We willen niet steeds hetzelfde, maar juist verschillende woningtypes, koop én huur, verschillende prijsklassen, aantrekkelijke architectuur en energiezuinige woningen. We beoordelen of initiatieven passend zijn bij de lokale behoefte, marktomstandigheden en dorpsstructuur. In veel dorpen zijn er nieuwbouwplannen. Ook zijn er in de afgelopen jaren diverse plannen gerealiseerd.

Gemeente bouwt niet zelf
Goed om te weten is dat de gemeente niet zelf woningen bouwt. Dit doen projectontwikkelaars, woningcorporaties en particulieren. Wel begeleidt de gemeente de planvorming, verkoopt soms bouwgrond en zorgt ervoor dat er riolering en bekabeling aanwezig is. Zodra de woningen af zijn, zorgt de gemeente voor de bestrating en dat er bomen en struiken worden aangeplant in de openbare ruimte.

Kwaliteit, nu en in de toekomst
Naast nieuwbouw is natuurlijk ook de kwaliteit van de bestaande woningen belangrijk.
Uw woning goed onderhouden en investeren in energiebesparing is het advies aan woningbezitters. Goede isolatie en zonnepanelen zorgen niet alleen voor een lagere energierekening nu, maar hebben ook een positief effect op de waarde van uw woning. Voor onderhoud, verbetering en vernieuwing van huurwoningen maakt de gemeente prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Meer informatie
Wil je meer weten over duurzaam bouwen en wonen, subsidies, prestatieafspraken en bouwprojecten? Ga dan naar duurzaambouwloket.nl of kijk op smallingerland.nl onder ‘wonen’ of ‘bouwprojecten in Smallingerland’.

Tijdens de bijeenkomst is er een resultaat tot stand gekomen van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst.Voor meer informatie over de bijeenkomst en de omgevingsvisie kun je kijken op: startbijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan bij de gemeente via omgevingsvisie@smallingerland.nl

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren