Home / Actueel / #ditissmallingerland / Fase 1: Omgevingsvisie: (zuinig) ruimtegebruik

Fase 1: Omgevingsvisie: (zuinig) ruimtegebruik

Hoe ziet het leven er in onze gemeente over 10 à 20 jaar uit? Dit toekomstbeeld heet omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten op 26 november in De Lawei mee over agendapunten voor deze omgevingsvisie. Deze week bespreken we het thema: (zuinig) ruimtegebruik.

Voor zuinig ruimtegebruik zijn veel verschillende ideeën en wensen naar voren gekomen, zoals:

  • De druk op het platteland is groot: diverse opgaven vragen veel ruimte voor  duurzaamheid / klimaat, gebouwen, wegen, recreatie etc. Zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik is nodig.
  • Wonen en werken op dezelfde plaats of juist niet?
  • Uitbreiden of inbreiden? Inbreiding mag niet ten koste gaan van (openbaar) groen.
  • Wijkvernieuwing en herstructurering. Er zijn nog vervolgopgaven na de
  • Herstructurering in Noordoost en Wijkvernieuwing in De Bouwen.
  • Herbestemming van panden. Herontwikkeling en/of transformatie van panden die de functie verliezen naar een andere acceptabele functie moet mogelijk zijn.

Met deze resultaten gaan we in het vervolgproces van de omgevingsvisie aan de slag. In de huidige praktijk is zuinig ruimtegebruik ook van belang, hierna volgen twee voorbeelden.

Kantoor of bedrijf aan huis in woning
In veel bestemmingsplannen zijn flexibele bestemmingsbepalingen opgenomen, zodat zonder een ingewikkelde procedure eenvoudige functiewijzigingen kunnen plaatsvinden. Zo is het toegestaan om binnen de bestemming wonen naast de woonfunctie een kantoor of bedrijf aan huis te beginnen. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar:smallingerland.nl/Bedrijf-aan-huis

Uitbreiding of inbreiding
Op dit moment zijn er diverse bedrijventerreinen in ontwikkeling. Uitgangspunt is dat nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld zolang er behoefte aan is en dit niet leidt tot leegstand elders. Dit kan o.a. door een zorgvuldige bouwgronduitgifte en een efficiënt ruimtegebruik.

Meer informatie
Wil je meer weten over de uitgifte van bedrijventerreinen, ga dan naar: smallingerland.nl/Bedrijventerreinen

Tijdens de bijeenkomst is er een resultaat tot stand gekomen van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Voor meer informatie over de bijeenkomst en de omgevingsvisie kun je kijken op: startbijeenkomst. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan bij de gemeente via omgevingsvisie@smallingerland.nl

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren