Home / Actueel / #ditissmallingerland / Fase 2: Dank voor uw bijdrage, op naar het verkenningendocument

Fase 2: Dank voor uw bijdrage, op naar het verkenningendocument

De zes bijeenkomsten over de Omgevingsvisie Smallingerland zijn allemaal doorlopen. Vorige week kon je een samenvatting lezen van de bijeenkomsten in de dorpen. Afgelopen week waren de bijeenkomsten voor inwoners van Drachten. Ook vertellen wij je graag meer over wat wij doen met uw bijdrage voor de Omgevingsvisie.

Terugblik op de bijeenkomsten in Drachten
De deelnemers in De Drait zetten ‘een gezonde en veilige leefomgeving’ hoog op de agenda. “Dat is toch de basis van ons bestaan”, werd erbij aan aangegeven. Ook zijn inwoners van mening dat we met respect moeten blijven samenleven. Het simpelweg elkaar aanspreken op overlast of ongewenste situaties blijkt niet altijd gemakkelijk en doeltreffend te zijn. Waar is de overheid in dergelijke situaties? Inwoners zien veel verbindingen tussen de thema’s landbouw en voedsel, landschap, biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Wel komt daarbij regelmatig de vraag voorbij in hoeverre de gemeente invloed kan uitoefenen op de keuzes die hierbij moeten worden gemaakt. Vaak ligt de verantwoordelijkheid bij particulieren, bedrijven of andere overheden. “De gemeente kan bijvoorbeeld moeilijk een boer verplichten om kleinschalig of regionaal te produceren”. Ook scoorde de aanwezigheid van voorzieningen in de wijken en dorpen hoog. Voor de sportvoorzieningen in de wijken kwamen complimenten. “Hier is veel in geïnvesteerd, het is nu de kunst dit ook voor de toekomst te behouden.” Tot slot werd ook de ‘digitalisering’ als maatschappelijke ontwikkeling benoemd. Digitalisering biedt kansen voor zorg aan huis en dus langer thuis wonen. Tegelijk is er de zorg dat langer thuis wonen ook betekent dat er minder doorstroom in de woningmarkt ontstaat. Andere, flexibele woonvormen zijn gewenst.

Verwachtingen: hoe wordt alles verwerkt?
Tijdens de bijeenkomsten krijgen we vaak van deelnemers de vraag of nu echt álle aandachtspunten een plek in de Omgevingsvisie krijgen. Hierover willen we graag uitleg geven. De insteek is dat de Omgevingsvisie via co-creatie met de inwoners wordt ontwikkeld. Dat betekent dat alle inwoners van Smallingerland de kans krijgen om informatie, wensen en kritische punten te leveren voor de Omgevingsvisie en daarmee invloed kunnen uitoefenen op het resultaat. Iedereen moet zich vrij en uitgenodigd voelen om met ideeën te komen. Het is aan ons als gemeente om hiervoor creatieve en efficiënte werkvormen te ontwikkelen, zodat alle meningen op een gestructureerde manier kunnen worden verwerkt. Na afronding van elke fase laten wij via de Breeduit, social media en de website weten wat de opbrengst was en hoe we dit hebben verwerkt. Dit hebben we gedaan na de startbijeenkomst in De Lawei en nu na alle bijeenkomsten van de afgelopen twee weken. Uiteindelijk weegt de gemeente alle input af en neemt de eindbeslissing. De raad stelt uiteindelijk de Omgevingsvisie vast. We vragen alle deelnemers er rekening mee te houden dat niet iedere mening één op één kan worden opgenomen. Zoveel mensen, zoveel wensen. Daar waar tegengestelde belangen of ideeën zijn, staan we voor de uitdaging om keuzes voor de toekomst te maken.

Alle resultaten tot nu toe
Alles wat gezegd en opgeschreven is tijdens de sessies nemen we mee naar de volgende stap op weg naar de Omgevingsvisie: welke hoofdrichting kiezen we voor de toekomst van Smallingerland?

Impressieverslag Omgevingsvisie definitief augustus 2019
Omgevingsvisie Verslag 4 juni (Noord Oost e.o)
Omgevingsvisie Verslag 20 mei (De Tike e.o.)
Omgevingsvisie Verslag 21 mei (Rottevalle e.o.)
Omgevingsvisie Verslag 23 mei (Boornbergum e.o.)
Omgevingsvisie Verslag 27 mei (De Drait e.o.)
Omgevingsvisie Verslag 29 mei (De Wiken e.o)

 

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren