Home / Actueel / Duurzaamheid / Circulaire economie / Afvalinzameling: antwoorden op meest gestelde vragen

Afvalinzameling: antwoorden op meest gestelde vragen

Op deze pagina krijgt u antwoord op de vragen:

1. Waarom haalt de gemeente minder vaak restafval op?
2. Welke stappen nam de gemeente van tevoren?
3. Het restafval 1x per 4 weken inzamelen, dat is voor mij niet genoeg. Wat nu?
4. Gaat de rolemmer niet stinken als het restafval eens in de vier weken wordt ingezameld?
5. Ik heb kleine kinderen in de luiers of vanwege medische redenen extra afval. Kan ik een extra grijze rolemmer aanvragen?
6. Gaat de rolemmer niet stinken als ik er luiers of incontinentiemateriaal in stop?
7. In welke rolemmer moet ik de inhoud van de kattenbak doen?
8. Wat zijn de landelijke afvaldoelstellingen?
9. Verdient de gemeente extra geld door minder afval op te halen?
10. Moeten we in Smallingerland meer of minder betalen dan bij andere gemeenten?

1. Waarom haalt de gemeente minder vaak restafval op?
Iedere gemeente van de Rijksoverheid de doelstelling om in 2020 niet meer dan 100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren. In 2025 staat de doelstelling zelfs op 30 kilo per persoon. Dat betekent voor iedereen in Nederland fors minder afval maken en recyclen waar dat kan. In Smallingerland zijn we op de goede weg. Op dit moment leveren inwoners circa 150 kilo per persoon in, maar we moeten dus nog wel wat minderen om het doel van de Rijksoverheid te halen. Iedere gemeente heeft hier mee te maken en kiest de manier die het beste bij haar gemeente past. De gemeente Smallingerland kiest onder andere voor om restafval minder vaak te in te zamelen en groen afval vaker.
In Smallingerland heeft een experiment uitgewezen dat de inwoners minder dan 25 kilo per persoon per jaar kunnen halen. Er is met een sorteeranalyse gekeken wat er per grijze rolemmer (qua ruimte) nog gerecycled kan worden. Daaruit blijkt dat in de rolemmers nog 85% materiaal zit dat niet in de grijze rolemmer thuis hoort:

• 29% groente, fruit en tuinafval;
• 25% PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons);
• 9% elektrische apparaten;
• 8% papier en karton;
• 6,5% textiel;
• 3% glas, 3% hout, 1% steen, 0,5% ijzer
• 15% restafval

Buurgemeentes zullen ook op een andere manier afval moeten gaan inzamelen. Er zijn al andere gemeenten die al 1x per 4 weken het restafval in komen zamelen. De gemeente Smallingerland is hierin niet de eerste gemeente.

2. Welke stappen nam de gemeente van tevoren?
De hoeveelheid restafval moet dus drastisch omlaag. Wij wilden niet meteen het inzamelsysteem helemaal omgooien en kozen ervoor om dit in stappen te doen.
Wij zijn in 2017 begonnen met het 1 x in de 3 weken inzamelen van de grijze rolemmer. Na een korte gewenningsperiode bleek in de praktijk dat het goed haalbaar was voor de meeste inwoners.
In 2018 bleek dat er toch weer een stijging was van de hoeveelheid restafval. Er zat nog veel groenafval, plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons in de grijze rolemmer. Om het gebruik van de groene rolemmer te stimuleren hebben we besloten om de groene rolemmer veel vaker te legen (42 x in plaats van 28 keer in 2017) en de grijze rolemmer wat minder vaak te legen (13 x in plaats van 17 keer in 2017).
Verder willen wij de ecostations en ecoparkjes om afval gescheiden aan te bieden zo toegankelijk mogelijk te houden. Waar inwoners van andere gemeenten soms al meer dan € 30,- voorrijkosten betalen kunt u uw grofvuil gratis laten ophalen of gratis naar het ecostation brengen.

3. Het restafval 1x per 4 weken inzamelen, dat is voor mij niet genoeg. Wat nu?
Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer u alle afvalscheidingsmogelijkheden in Smallingerland benut, dat het voldoende is om restafval 1x per 4 weken in te zamelen. Op mijnafvalwijzer.nl vindt u alle gratis mogelijkheden voor afvalscheiding in Smallingerland en welk afval u in welke container kunt doen. Denk daarbij aan: de huis-aan-huisinzameling van gft-afval, plastic-en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD), de oud papier inzameling, de ecoparkjes waar u textiel, glas, papier en PMD kunt brengen wanneer u wilt en het ecostation waar u al uw grofvuil kwijt kunt.


4. Gaat de rolemmer niet stinken als het restafval eens in de vier weken wordt opgehaald?

Etensresten en schillen veroorzaken stankoverlast in de grijze rolemmer. Dit afval hoort in de groene rolemmer voor gft die we 1x in de twee weken legen. Er zijn in de supermarkt biologisch afbreekbare zakken te koop. U kunt stank voorkomen door deze zakken met uw etensresten in de gft-rolemmer te doen. Zet, als het kan, uw rolemmer niet in de zon en in de warme maanden van het jaar legen wij de groene gft-rolemmer iedere week.

5. Ik heb kleine kinderen in de luiers of vanwege medische redenen extra afval. Kan ik een extra grijze rolemmer aanvragen?
Als u gft, oud papier en karton en plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) in de daarvoor bedoelde container doet, dan blijft er nog maar weinig restafval voor in de grijze rolemmer over. Een gemiddeld gezin met kinderen in de luiers heeft ook met de nieuwe inzamelfrequentie voldoende ruimte in de grijze restafval rolemmer. Gezinnen met 2 kinderen onder de 4 jaar kunnen voor de luiers een gratis rolemmer aanvragen bij Regon MilieuService via 0512-581234 of afval@smallingerland.nl.
Ook kunt u een extra grijze rolemmer aanvragen als u om medische redenen extra afval heeft, zoals bij bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. U moet bij de aanvraag dit wel kunnen aantonen met een medische verklaring.

6. Gaat de rolemmer niet stinken als ik er luiers of incontinentiemateriaal in stop?
Voorkom stank in de rolemmer door gebruikte luiers en incontinentiemateriaal te verpakken in luierzakjes. Deze kunt u kopen bij de supermarkt of drogist. Ook zijn er luiersystemen die volle luiers vacuüm verpakken en daarmee stank verminderen.

7. In welke rolemmer moet ik de inhoud van de kattenbak doen?
Ontlasting van huisdieren, kattengrind, zaagsel uit de konijn- of caviakooi en dergelijke hoort in de grijze rolemmer. Kattenbakgrind met het milieukeurmerk mag wel in de groene rolemmer.

8. Wat zijn de landelijke afvaldoelstellingen?
Onze gemeente geeft met het invoeren van deze wijzigingen invulling aan de landelijke doelstelling van de Rijksoverheid waar iedere gemeente in 2020 en 2025 aan moet voldoen. We gaan met heel Nederland van afval naar grondstoffen (VANG):

Dit betekent dat:

• Iedere inwoner van Nederland in 2020 nog maar 100 kg afval per persoon per jaar mag inleveren;
• In 2025 het ingeleverde afval per persoon verder daalt naar 30 kg afval per persoon per jaar.
• De Rijksoverheid wil met belastingmaatregelen de hoeveelheid hergebruik van afval stimuleren. De Rijksoverheid verhoogt de belasting op restafval van € 13,21 naar € 31,21 per 1000 kilo.

Buurgemeentes zullen dus ook op een andere manier afval gaan inzamelen. Er zijn al andere gemeenten die al 1x per 4 weken het restafval in komen zamelen. De gemeente Smallingerland is hierin niet de eerste gemeente.

9. Verdient de gemeente extra geld door minder afval op te halen?
Het antwoord op die vraag is nee. U betaalt afvalstoffenheffing en daarmee betaalt de gemeente de kosten voor de inzameling van uw afval. Blijft er geld over, dan komt dat tijdelijk in een reserve. Maken we meer kosten? Dan halen we dat uit de reserve. De afgelopen jaren hebben wij gebruik kunnen maken van het reservepotje van de Afvalstoffenheffing. Het einde van het reservepot is in zicht. De gemeente mag de inkomsten van de afvalstoffenheffing alleen gebruiken voor de organisatie van de inzameling van huishoudelijk afval en niet voor andere doeleinden.

De komende jaren zal de afvalstoffenheffing wel stijgen. Met de huidige stand van de hoeveelheid restafval (rolemmer en grofvuil) komt de verhoging neer op circa € 7,00 per huishouden. De verhoging van de afvalstoffenheffing heeft meerdere redenen:

• Door de aantrekkende economie ontstaat er meer afval.
• De verwerking van restafval is duur. De financiële opbrengsten van grondstoffen zoals papier gaan omlaag. Dit komt door een daling van de prijzen op de wereldmarkt.
• De Rijksoverheid wil met belastingmaatregelen de hoeveelheid hergebruik van afval stimuleren. De Rijksoverheid verhoogt de belasting op restafval van € 13,21 naar € 31,21 per 1000 kilo.

10. Moeten we in Smallingerland meer of minder betalen dan in andere gemeenten?
In de gemeente Smallingerland betaalt eenpersoonshuishouden € 218,- afvalstoffenheffing en een meerpersoonshuishouden € 257,-.

Rekenvoorbeeld van afvalstoffenheffing bij een andere gemeente in Friesland:
• Vaste kosten per jaar: circa € 150,-
• Extra kosten per lediging van de rolemmer: € 6,25 restafval en € 0,50 groenafval
• U kunt in deze gemeente niet plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons gescheiden aanbieden.
• 1,5 m3 grofvuil laten ophalen of wegbrengen naar een ecostation kost € 61,50.

We gaan er in dit rekenvoorbeeld vanuit dat het huishouden de beide rolemmers 20x per jaar aanbiedt. Ze betalen dan in totaal: € 150,- (vaste kosten) + € 125,- (kosten grijze rolemmer) + € 10,- (kosten groene rolemmer) = € 285,-

Als zij dat jaar ook een keer grofvuil willen wegbrengen dan betalen ze dus in totaal € 346,50
In Smallingerland kunt u jaarlijks vier keer 1,5 m3 grofvuil gratis laten ophalen of gescheiden inleveren bij het ecostation. De uitzondering is het inleveren van zwarte grond. Daarbij betaalt u boven de 400 kilo mee aan de kosten die wij maken voor een analyse van de grond.

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog een andere vraag of suggestie over de afvalinzameling of de afvalstoffenheffing? Neem dan contact op met Regon MilieuService via afval@smallingerland.nl of bel naar 0512-581234.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren