Home / Actueel / Gezond en Wel (zijn) / startWijzer begeleidt jongeren in regio De Friese Wouden

startWijzer begeleidt jongeren in regio De Friese Wouden

Vanaf 1 november 2019 kom je de naam startWijzer tegen in plaats van RMC De Friese Wouden. startWijzer is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio De Friese Wouden: Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Zij volgen, begeleiden en ondersteunen kinderen en jongeren van 5 tot 23 jaar in hun schoolloopbaan. Het uiteindelijke doel is dat zij, op het voor hen meest passende niveau, een startkwalificatie (diploma) voor de arbeidsmarkt kunnen halen.

De naam RMC De Friese Wouden (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) dekt niet langer meer de lading. Vanaf 1 januari dit jaar werken leerplichtambtenaren en het RMC ook regionaal samen voor jongere kinderen vanaf 5 jaar. Met startWijzer volgen wij ook kwetsbare jeugdigen vanaf 12 jaar in het vmbo en het speciaal onderwijs. startWijzer verwijst naar startkwalificatie, slimmer starten met de rest van je leven, ‘wijzer zijn’ en ‘wijzer worden’.

Nieuwe naam en nieuw logo
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Met een opgaande pijl die symbool staat voor het kind/de jongere die dankzij de begeleiding van de zeven samenwerkende regiogemeenten kan groeien, daardoor zijn eigen pad kan kiezen en….uiteindelijk de cirkel verlaat. Met het nieuwe credo ‘Leren en kwalificeren’ sluiten we aan bij de twee hoofdtaken van onze organisatie, terwijl het ook duidt op de persoonlijke groei van jeugdigen en de doorlopende begeleidingslijn vanuit startWijzer.

Verder verandert er niets
De officiële startdatum van startWijzer is 1 november 2019. De naam RMC De Friese Wouden kom je wellicht nog tegen (ook de oude website blijft voorlopig nog online), maar zal steeds verder naar de achtergrond verdwijnen. Behalve de nieuwe naam en het nieuwe logo verandert er voor ouders, jeugdigen en onze partners niets.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren