Home / Algemeen

Algemeen

De Routekaart beschrijft de doelen en ambities van de gemeente rondom duurzaamheid. Het lijkt natuurlijk heel ver weg… 2040 en niemand weet wat er allemaal in de toekomst voor mogelijkheden komen en hoe de wereld er dan uit ziet. Daarom geeft de route vooral aan wát we willen bereiken en volgt het “hoe” onderweg, samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De Routekaart beschrijft de doelen en ambities van de gemeente rondom duurzaamheid. Het lijkt natuurlijk heel ver weg… 2040 en niemand weet wat er allemaal in de toekomst voor mogelijkheden komen en hoe de wereld er dan uit ziet. Daarom geeft de route vooral aan wát we willen bereiken en volgt het "hoe" onderweg, samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Duurzaamheid is een heel breed begrip dus het is goed om vast te leggen waar we in Smallingerland ons vooral op gaan richten. Dat zijn de onderwerpen energie, afval en grondstoffen, voeding en gezondheid, verkeer en mobiliteit en het gebruik en de inrichting van de ruimte om ons heen

En natuurlijk kunt u ook “instappen” op de route, het is niet een vastomlijnd plan. Uw bijdrage, ideeën, initiatieven en voorbeelden zijn van harte welkom. Laat het ons weten en denk met ons mee zodat we samen de stappen vooruit kunnen zetten naar een duurzaam Smallingerland in 2040. Uw ideeën kunt u sturen naar duurzaamheid@smallingerland.nl.