#ditissmallingerland

Hoe ziet het leven er in de gemeente Smallingerland over 10 of 20 jaar uit? Rijden we allemaal in elektrische auto’s? Wonen we allemaal in energieneutrale woningen? Hebben onze ouderen en jongeren ook goede en betaalbare huisvesting en zorg? Kunnen we genieten van onze mooie natuur met voldoende biodiversiteit? Allemaal vragen die een plek krijgen in het toekomstbeeld die de gemeente Smallingerland samen met inwoners, ondernemers en bezoekers gaat maken. De officiële naam voor dit toekomstbeeld is ‘Omgevingsvisie’. Iedere Nederlandse gemeente is straks wettelijk verplicht om zo’n visie te hebben.