#ditissmallingerland

In 2021 treed de nieuwe Omgevingswet in werking. Samen maken we een “visie” (beeld) van hoe we de in de komende 10 jaar onze gemeente verder willen ontwikkelen op het gebied van landschap, natuur, wonen, werken, recreëren, energie. Wat vind jij nu écht belangrijk voor jouw leefomgeving in Smallingerland? Hoe kunnen wij dit met elkaar mogelijk maken? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen komen aan bod in de Omgevingsvisie.

Wij ontwikkelen de Omgevingsvisie in via 5 stappen:
Fase 1: Identiteit van Smallingerland: Hoe zie jij Smallingerland?
Fase 2: De Agenda: Welke thema’s en onderwerpen moeten op de gespreksagenda?
Fase 3: De Koers: Welke keuzes maken we? – start na de zomer 2019
Fase 4: Concept van de Omgevingsvisie
Fase 5: Definitieve Omgevingsvisie en klaar voor besluitvorming