#ditissmallingerland

Hoe ziet gemeente Smallingerland er in 2040 uit? Óf misschien beter: hoe zou jíj willen dat gemeente Smallingerland er in 2040 uitziet? Veel inwoners ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden praten over deze vraag mee.

Samen maken we een Omgevingsvisie voor het toekomstbeeld van Smallingerland in 2040. We kijken voor een langere tijd vooruit naar de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. We willen een zo goed mogelijk beeld schetsen van ons toekomstig Smallingerland: onze ambities en de opgaven en de keuzes die we daarbij maken.

Hiervoor bestaat ook een wettelijke aanleiding: volgens de nieuwe Omgevingswet moet elke gemeente uiterlijk 2025 een Omgevingsvisie hebben vastgesteld. De Omgevingsvisie voor Smallingerland is eind 2020 klaar.