Energie

Energie is dé uitdaging voor de toekomst: duurzame energie-opwekking maar ook energiebesparing. Smallingerland heeft als gemeente uitdagende ambities waarbij we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties stappen zetten naar een CO2 neutrale toekomst.