Klimaat

Goed gebruik maken van ruimte en daarbij rekening houden met de klimaatveranderingen. Een mooie uitdaging voor Smallingerland, waarbij multifunctioneel en dubbel ruimtegebruik gecombineerd wordt met veel ruimte voor groen en waterberging. Zo houden we onze leefomgeving gezond!