Home / Fase 1: Eerste resultaten omgevingsvisie: Gezondheid

Fase 1: Eerste resultaten omgevingsvisie: Gezondheid

Hoe ziet het leven er in de gemeente over 10 of 20 jaar uit? De officiële naam voor dit toekomstbeeld is ‘omgevingsvisie’. Op 26 november is een start gemaakt met deze omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten in de schouwburg De Lawei mee over agendapunten voor de omgevingsvisie. Het resultaat: een lijst van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Onderaan dit bericht kunt u een link naar deze lijst vinden.Elke week koppelen we op Drachten wil je meemaken en in de Breeduit de hoofdlijnen van de agendapunten per thema terug. Deze week bespreken we het thema gezondheid.

Gezondheid
De resultaten laten zien dat er veel speelt in de gemeente over het thema gezondheid. Dat bleek uit de volgende agendapunten: betaalbare en geschikte woningen voor ouderen, basisvoorzieningen in dorpen, bewustwording over gezonde voeding, goede sportfaciliteiten, behoud van het ziekenhuis, aandacht voor de gezondheid van jongeren, sociale contacten en mentale gezondheid. Welke kansen zien we en waar liggen de prioriteiten voor de toekomst? In de volgende ronde van de omgevingsvisie praten we hierover door.

Gezonde buurten
Inwoners zien graag dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid bij de inrichting van een openbaar gebied. Op dit moment wordt hier door de gemeente en lokale buurtinstanties al aan gewerkt door het project Gezonde Buurt’. Het project is een initiatief van Jantje Beton en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Een gezonde buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft veel groen en een sterk lokaal netwerk. Omdat echte verandering lokaal begint, hebben kinderen en buurtbewoners de regie in het project. Met hen wordt hun buurt meetbaar gezonder en leefbaarder. De duur van het project is twee jaar.

De eerste stappen zijn gezet in de buurt De Venen. Samen met inwoners en professionals in de wijk heeft de gemeente gekeken naar de wensen van de bewoners in de wijk. Ideeën zijn: herkenbare wandelroutes, de speelveldjes uitdagender maken voor de verschillende leeftijden, meer groen in de wijk en samen met het ziekenhuis een moestuin of pluktuin realiseren. Afgelopen week konden kinderen uit de wijk tijdens de “wijksafari” hun ideeën aankaarten.

In de loop van 2019 zullen in de wijk De Venen de eerste veranderingen zichtbaar worden.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan bij de gemeente via i.poortenaar@smallingerland.nl

Resultaten verkenning Omgevingsvisie

Agendapunten Lawei