Home / Friese Energiestrategie

Friese Energiestrategie

Friese Energiestrategie

In Fryslân hebben we een Friese energiestrategie opgesteld. We moeten grote stappen zetten om van de fossiele brandstoffen af te komen en in 2050 energieneutraal te worden. Op 10 oktober 2017 is deze strategie gepresenteerd. Fryslân was één van de pilotregio’s van de regionale energie strategieën.

Waarom?
Ons klimaat verandert met als gevolg zeespiegelstijging, overstromingen en schade aan ecosystemen. Daarnaast moeten we af van fossiele brandstoffen: er rest ons nu nog een gasvoorraad voor maximaal dertig jaar. We hebben dus geen keuze. Het is hoog tijd om te denken in termen van zonnepanelen, warmtepompen, geothermie, windenergie, waterstof en andere innovaties. Meer weten, kijk op frieseenergiestrategie.nl 

Wat is het?
De energiestrategie gaat zowel over de korte, de middellange als de lange termijn. Onderdeel van de strategie zijn deals tussen organisaties, projecten en plannen voor de komende jaren, procesafspraken en een visie tot 2050. Het komen tot de Friese Energiestrategie is een open proces, waarbij alle partijen mogen aansluiten.