Global Goals in Smallingerland

De Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd, zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling, opgesteld door de Verenigde Naties. Ze zijn de opvolgers van de millenniumdoelen en moeten een einde maken aan onder andere armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Ook de gemeente Smallingerland zet zich in voor het behalen van de duurzame doelen.