Home / Groene daken

Groene daken

Inwoners en bedrijven die van plan zijn een vegetatiedak, ook wel groen dak, aan te leggen, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. Gemeente Smallingerland is gestart vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe subsidieregeling.

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken. Het is één van de onderdelen van het maatregelenprogramma uit het gemeentelijk waterplan 2017-2020. Groene daken kunnen wateroverlast beperken. Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met extreme regenval. Hierdoor kan het riool en uiteindelijk de waterberging (vijver of sloot), overbelast raken. Het streven van de gemeente en het waterschap is om het regenwater langer vast te houden op de plek waar het valt.

Een mogelijke maatregel om regenwater langer vast te houden en zodoende de regenafvoer te vertragen, is de toepassing van groene daken. Er zijn twee types groene daken: intensieve en extensieve groene daken. Extensieve daken zijn daken die niet kunnen worden betreden. Als beplanting wordt vaak sedum, gras en/of een kruidenmengsel gebruikt. Intensieve daken hebben vaak een functie als daktuin en kunnen worden betreden. Op deze daken kunnen allerhande planten worden gebruikt. Extensieve groene daken zijn goedkoper in aanleg en onderhoud dan intensieve groene daken.

De voordelen van groene daken zijn:

• het vertragen van de regenafvoer en daardoor het beperken van wateroverlast;
• isolatie van warmte en geluid;
• goede beheersing van het klimaat in de zomer en winter;
• een dakconstructie die langer meegaat;
• een groenere leefomgeving voor planten en dieren (vooral voor bijen, vlinders en vogels) en daardoor een hogere biodiversiteit;
• minder opwarming van de omgeving en zodoende een gezonder leefklimaat.

Gemeente Smallingerland biedt bewoners, bedrijven en organisaties de kans om tegen gereduceerde kosten zelf een groen dak aan te leggen.

Hoe werkt het?
U dient een aanvraag in
• U vraagt een offerte aan bij een bedrijf met het Groenkeur BRL Dak- en gevelbegroening ISO 9001. Een overzicht met bedrijven die dit keurmerk hebben staat op de site van Groenkeur;
• U stuurt het aanvraagformulier naar gemeente@smallingerland.nl t.a.v. dhr D.J. de Vries of per post naar postbus 10.000, 9200 HA te Drachten t.a.v. dhr heer D.J. de Vries samen met de volgende documenten:

o offerte voor de aanleg van het vegetatiedak;
o plattegrond van uw perceel met daarop duidelijk aangegeven welk dak of deel van het dak het betreft;
o foto van de bovenkant van uw dak;
o als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand.

Na de aanvraag
• U ontvangt binnen 3 weken een reactie van de gemeente;
• Na goedkeuring van de gemeente kunt u het werk laten uitvoeren;
• Na afronding van het werk stuurt u een rekening van de aanleg naar de gemeente (gemeente@smallingerland.nl t.a.v. dhr D.J. de Vries of per post naar postbus 10.000, 9200 HA te Drachten t.a.v. dhr heer D.J. de Vries);
• U ontvangt de subsidie binnen 3 weken na het indienen van de rekening.

Voorwaarden
Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie:
• U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar;
• U kunt maximaal één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel en op maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven);
• Het dak is minimaal 10 m2 voor bewoners en 75 m2 voor bedrijven/organisaties;
• U begint pas met de aanleg nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente;
• U laat het dak aanleggen door een bedrijf met het Groenkeur BRL Dak- en gevelbegroening ISO 9001;
• De helling van het dak is niet meer dan 35°;
• Het waterbergend vermogen van het dak is minimaal 20 liter per m2;
• De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanleg van het groene dak en de benodigde materialen;
• Aanleg van het vegetatiedak en betaling van de rekening moet gebeuren binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente;
• De gemeente heeft voor deze subsidie een budget beschikbaar van € 120.000. Hierbij is € 30.000 bestemd voor particulieren en € 90.000 voor bedrijven/instellingen. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling wordt beëindigd als het beschikbare budget is aangevraagd. Indien het beschikbare budget niet is aangevraagd, eindigt de regeling op 31 december 2020.

Aandachtspunten
• Wij adviseren u om de sterkte van de dakconstructie te laten checken door een bouwkundige om er zeker van te zijn dat het dak sterk genoeg is voor de aanleg van een groen dak;
• Wij adviseren om een wortelwerende laag aan te brengen om zo lekkages te voorkomen.

Hoogte subsidie
• De hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van uw dak:
• 30 euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2;
• 20 euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2;
• 10 euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2.
• Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000;
• Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000;

Aanvraagformulier
U kunt hier het aanvraagformulier downloaden. Bij de balie van het gemeentehuis kunt u een geprint exemplaar afhalen.