Innovatie

innovatie: groei en conjunctuur – De ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen en diensten (productinnovatie), productie- of distributieprocessen (procesinnovatie). Het succesvol toepassen van nieuwe technische vondsten wordt gezien als een van de drijvende krachten achter de productiegroei. Onderscheiden worden basisinnovaties, verbeteringsinnovaties en schijninnovaties. Bij de eerste valt te denken aan de stoommachine, de auto, het vliegtuig, kunstharsen, radio, tv, transistor en chip.