Home / Milieu Profitscan A7-noord

Milieu Profitscan A7-noord

Bedrijven die zich willen vestigen op het bedrijventerrein A7 Noord kunnen een MilieuProfitScan laten uitvoeren. Deze scan sluit goed aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: de balans zoeken tussen goede bedrijfsresultaten en zorg voor mens en milieu.

De MilieuProfitScan bestaat uit 2 onderdelen: de BREEAM quickscan en de Milieubarometer. In de quickscan wordt gekeken hoe duurzaam een gebouw is. Met de Milieubarometer worden online de milieuscore en milieukosten van een bedrijf inzichtelijk gemaakt. Ingenieursbureau DGMR voert de scan uit.

Meer informatie kunt u lezen in de folder MilieuProfitScan.