Home / Onderwijs

Onderwijs

In Drachten vindt u bijna alle vormen van onderwijs en speciaal onderwijs. Dat betekent dat bijna alle kinderen in Smallingerland dichtbij huis onderwijs kunnen volgen. Ook als het gaat om voortgezet onderwijs is er genoeg keuze. De gemeente telt veel scholen voor voortgezet onderwijs variërend van praktijkonderwijs, vmbo en HAVO en VWO. En in Drachten heeft Friese Poort een groot aanbod van MBO-opleidingen.

Primair onderwijs

Er zijn 27 scholen voor primair onderwijs in onze gemeente. Hieronder vallen ook de NT2 basisschool voor Nederlands als tweede taal en inburgering) en de twee scholen voor speciaal basisonderwijs. De scholen vallen onder de volgende schoolbesturen: OPO Furore, PCBO Smallingerland, Bisschop Mollerstichting, GPO Fryslân en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.

Met uitzondering van de Veenhoop, Goëngahuizen, Nijega en De Wilgen staat in elk dorp een basisschool. OPO Furore en PCBO Smallingerland werken in Oudega, Rottevalle en straks in Opeinde samen in één gebouw, én samen met andere partijen.

 


Voortgezet onderwijs

CSG Liudger
CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Het onderwijs is georganiseerd op zes locaties; Burgum (incl. HAVOtop), de Raai, De Ring, Splitting, Waskemeer. Zij bieden de volgende onderwijsmogelijkheden:  Praktijkonderwijs, Vmbo,  Accenten, Mavo(+), Havo, Atheneum, Gymnasium, Technasium,  Tweetalig onderwijs en Meertalig onderwijs. Kijk op www.csgliudger.nl voor meer informatie.

Gomarus College
Het Gomarus College is een school waar de Bijbel en het geloof centraal staan. Het is een gereformeerde school met meerdere vestigingen in Noord Nederland. In Drachten zijn zij gevestigd aan de Eikesingel. Ze bieden de volgende  onderwijsmogelijkheden: VMBO bl/kl vakcollege, VMBO gl/ll, Havo, VWO, Gymnasium, Praktijkonderwijs, Tweetalig onderwijs.  Voor meer informatie kijk je op de website.

OSG Singelland
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht, dat elke leerling zijn talenten kan ontwikkelen: met het hoofd, met het hart en met de handen. Singelland heeft twee locaties in Drachten en eentje in Burgum. Onder Singelland vallen het Drachtster Lyceum, VHS, ISK en De Venen. Zij bieden de volgende onderwijsmogelijkheden: VMBO OOM (incl bbl) kbl, gl en tl, Havo/Atheneum, Gymnasium. Kijk op www.singelland.nl.

Politieacademie
De Politieacademie verzorgt onderwijs op 10 verschillende locaties waaronder Drachten. De Politieacademie ontwikkelt en verzorgt het basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. Zij biedt korte trainingen en volledige opleidingen aan, van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau. Check voor meer informatie www.politieacademie.nl.

ROC Friese Poort
ROC Friese Poort biedt regulier christelijk mbo-onderwijs voor jongeren en volwassenenonderwijs via ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Ze hebben een ruim aanbod van praktijkgerichte (maatwerk)opleidingen, trainingen en cursussen. Het ROC heeft in Drachten twee vestigingen, eentje aan de Splitting en een aan de Wetterwille. Zie www.rocfriesepoort.nl voor meer informatie.

 


(Voorgezet) speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Leerlingen vanaf ongeveer 12 tot en met 18 jaar kunnen naar VSO De Zwaai. Voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van ca 4 t/m 12 jaar is SO Kleurryk; voor deze leerlingen vanaf ca 12 jaar is VSO Talryk beschikbaar. Voor leerlingen met een communicatieve beperking of dove en slechthorende leerlingen is SO De Skelp de aangewezen school.