Online duurzaamheidsplatform gemeenteDe lancering van het online duurzaamheidsplatform, biologisch eten van Sunenz, kartonnen meubelstukken van Multicopy Drachten, oproep tot donatie van het Repaircafé en het proefrijden met elektrische speedbikes en auto’s van Friesland Lease. Dit alles kwam aan de orde tijdens de eerste duurzame ondernemersborrel die de gemeente afgelopen donderdag 16 juni bij Sûnenz organiseerde. Dat duurzaamheid een belangrijk thema is geworden bleek wel uit de opkomst. Ruim 60 ondernemers vonden hun weg naar de borrel die vooral als doel had om ondernemers uit Smallingerland met elkaar in contact te laten komen en met elkaar informatie over duurzame initiatieven uit te wisselen.

Samen werken aan Duurzaamheid

Coördinerend wethouder duurzaamheid Marja Krans trapte af met de vraag wat de aanwezigen onder duurzaamheid verstaan. Groen, zorgen voor het bestaande en duur waren een paar van de antwoorden. De wethouder benadrukte dat duurzaamheid vooral ook gaat over samenwerken aan een mooie wereld en toekomst voor volgende generaties. Door zich direct te registreren op het online platform DWJDM.nl (Drachten wil je duurzaam maken) zetten de aanwezigen daarvoor de volgende stap. Op dit platform kunt u meepraten over de zes speerpunten die voorlopig zijn benoemd. Daarnaast gaan deelnemers gerichte gesprekken voeren over concrete projecten. We leggen zaken aan elkaar uit, vragen om hulp, gaan discussie aan, brengen geïnteresseerden bij elkaar en meer. Registreer ook en praat mee over duurzaamheid en deel uw duurzame initiatieven op dit platform voor en door iedereen uit de gemeente.

Duurzaamheidsagenda

Tjakko Dijk van bureau Over Morgen stelt samen met de gemeente een duurzaamheidsagenda op. Daarin staan de doelen en acties om die doelen te behalen. Naast het opstellen van een beleidsdocument , is het van belang is om een beweging in de samenleving van Smallingerland in gang te zetten. Die beweging levert bewustwording en inzicht in mogelijkheden voor duurzame oplossingen en alternatieven. De hoge opkomst was het bewijs dat deze beweging begint te groeien.