Home / Projecten / Cultuur / Bestemming Drachten

Bestemming Drachten

Bestemming Drachten - In de vier windrichtingen, bij de belangrijkste toegangswegen naar Drachten, komen eigentijdse stadsmarkeringen. Gedurende twee jaar wordt in co-creatie met Drachten gewerkt aan tijdelijke èn permanente state of the art kunstwerken die Drachten een nieuw aanzien geven.

In vroeger tijden markeerden stadspoorten de grenzen van de stad. Tegenwoordig is de overgang tussen stad en platteland minder duidelijk. Met bijzondere stadsmarkeringen wil Drachten weer herkenbaar worden en als bestemming onderscheidend.

TAAK schreef in opdracht van de Gemeente Smallingerland het kunstplan dat de titel kreeg: Bestemming Drachten. Ten grondslag aan het plan ligt het idee van de reis. Innovatief en ondernemend, deze kenmerken zijn ingebakken in het Drachtster DNA. Van traditie naar vernieuwing, van maakindustrie naar Smart Industry, op weg naar een duurzame toekomst. Een stad waar van alles te ontdekken valt, een stad die niet stil staat. Deze ontwikkelingen die zo bepalend zijn voor de identiteit van Drachten, werden vertaald naar kunstopdrachten. Onderwerpen die horen bij reizen: dromen, onderweg zijn, ontmoeten, avontuur en toekomst, worden per locatie door kunstenaars vertaald naar een kunstwerk. Zij verdiepen zich in de geschiedenis van de plek en halen de lokale potentie en betekenis naar boven.

Westkop Tussendiepen
Een bijzondere positie binnen het plan is er voor de Westkop van de Tussendiepen. Voor dit nog oningevulde bedrijventerrein wordt met een cultureel programma een nieuwe toekomst verkend. In 2018 wordt met een publieke tentoonstelling in de Sluisfabriek in de Tussendiepen tevens aansluiting gezocht bij Leeuwarden – Fryslân 2018.

Kijk voor meer informatie op http://www.bestemmingdrachten.nl/