Home / Projecten / Cultuur / Bestemming Drachten

Bestemming Drachten

Bestemming Drachten - In de vier windrichtingen, bij de belangrijkste toegangswegen naar Drachten, komen eigentijdse stadsmarkeringen. Gedurende twee jaar wordt in co-creatie met Drachten gewerkt aan tijdelijke èn permanente state of the art kunstwerken die Drachten een nieuw aanzien geven.

In vroeger tijden markeerden stadspoorten de grenzen van de stad. Tegenwoordig is de overgang tussen stad en platteland minder duidelijk. Met bijzondere stadsmarkeringen wil Drachten weer herkenbaar worden en als bestemming onderscheidend.

TAAK schreef in opdracht van de Gemeente Smallingerland het kunstplan dat de titel kreeg: Bestemming Drachten. Ten grondslag aan het plan ligt het idee van de reis. Innovatief en ondernemend, deze kenmerken zijn ingebakken in het Drachtster DNA. Van traditie naar vernieuwing, van maakindustrie naar Smart Industry, op weg naar een duurzame toekomst. Een stad waar van alles te ontdekken valt, een stad die niet stil staat. Deze ontwikkelingen die zo bepalend zijn voor de identiteit van Drachten, werden vertaald naar kunstopdrachten. Onderwerpen die horen bij reizen: dromen, onderweg zijn, ontmoeten, avontuur en toekomst, worden per locatie door kunstenaars vertaald naar een kunstwerk. Zij verdiepen zich in de geschiedenis van de plek en halen de lokale potentie en betekenis naar boven.

Westkop Tussendiepen/Waterfront
Een bijzondere positie binnen het plan is er voor de Westkop van de Tussendiepen. Voor dit nog oningevulde bedrijventerrein wordt met een cultureel programma een nieuwe toekomst verkend. Van juni tot eind september 2018 was er een publieke tentoonstelling in de Sluisfabriek in de Tussendiepen. In deze tentoonstelling presenteerden 4 kunstenaars hun visie op dit gebied.
Op 25 september jl. vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de expositie. Samen met de kunstenaars en belangstellenden hebben we in de sluisfabriek en op het water gediscussieerd over wat er opgehaald is en hoe het nu verder moet met de ontwikkeling van Waterfront Drachten en Bestemming Drachten West. Van deze bijeenkomst is een impressie gemaakt door Statement Communicatie / Jeen de Vos Producties. Dit filmpje geeft een goed beeld van het gebied en de potentie die het heeft. De komende maanden gaan we proberen een aantal maatregelen te concretiseren, zoals de pontverbinding, de ontwikkeling van het Gaastereiland, de Parkhaven en het vervolg op Bestemming Drachten West. In de loop van 2019 verwachten we deze plannen te kunnen presenteren. Tot die tijd kunnen we nog even geïnspireerd worden door deze beelden en terugverlangen naar die mooie zomer….

Bekijk hier de prachtige film over het Waterfront Drachten. 

Drachten Oost
De eerste stadsmarkering is op vrijdag 9 november onthuld. Dit kunstwerk van Frank Koolen heet: Monument voor Toekomstig Geluk 2018 en staat bij de Tjaardaflats in Drachten. Kunstenaar Frank Koolen liet zich voor Monument voor Toekomstig Geluk 2018 inspireren door de jaren ’60, de tijd waarin de Tjaardaflats werden gebouwd. De jaren ’60 werden gekenmerkt door een rotsvast geloof in vooruitgang. Op zoek naar een tijdloos beeld dat dit idealisme uitdrukt besloot Koolen de Tjaardaflatbewoners daarom een raket te geven. Hiermee verwijst hij naar een belangrijk symbool voor geloof in een betere toekomst: de eerste mens op de maan. Monument voor Toekomstig Geluk 2018 is geen raket volgens het NASA-boekje, maar lijkt gemaakt door de handen van een reuzenkind, uitgevoerd in de herkenbare kleuren van De Stijl. Geïnspireerd door de kinderlijke humor van Dada, een kunststroming met een bijzondere geschiedenis in Drachten, werkte Frank Koolen samen met zijn zevenjarige dochter aan het uiteindelijke ontwerp. Want wat past beter bij dromen over de toekomst dan de positiviteit van een kind?

Kijk voor meer informatie op bestemmingdrachten.nl.

Monument voor Toekomstig Geluk klein