Home / Projecten / Boornbergum Ljippeblom

Boornbergum Ljippeblom

De plannen voor het woonrijp maken van de straat zijn in concept klaar. Normaal zouden wij naar u toekomen om deze te tonen en om uw reactie te vragen. Helaas is dat in deze tijd van Corona niet mogelijk. Aangezien er nog geen eind in zicht is van de crisis en wij de uitvoering niet willen vertragen hebben we de volgende oplossing bedacht. U kunt de tekeningen hier bekijken en de komende twee weken reageren via gemeente@smallingerland.nl

De planning is om het woonrijp maken van de Titelroas als eerste te starten. Daar op volgend de Ljippeblom als die in zijn geheel bebouwd is. Inritten naar eilandkavels kunnen ook gerealiseerd worden als beide kavels bebouwd zijn. De Anemoan en het Bledlok volgen – zolang deze nog in gebruik zijn voor het bouwverkeer – als laatste.

Als de bouw zover is gevorderd dat een start kan worden gemaakt met het woonrijp maken ontvangt u hierover nader bericht.

Hierbij het concept voor Ljippeblom

BS2019-46_gem_Smal_WMR_Boornbergum_Ljippeblom
Groen Bledlok Anemoon Ljippeblom