Home / Projecten / Herinrichting de Markt (centrum Drachten)

Herinrichting de Markt (centrum Drachten)

In voorjaar 2019 startte aannemer A. Faber uit Bolsward met de werkzaamheden van de herinrichting van de Markt in Drachten. Wanneer alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden begin december klaar.

De Markt is en blijft een parkeerterrein. Na de herinrichting is er plek voor 124 auto’s. Dat zijn er nu 152. Doordat we de ruimte anders gaan indelen, komt er meer plek voor groen op de parkeerplaats. Het is de bedoeling dat de Markt een schakel wordt tussen het centrum en het nabij gelegen Thalenpark. Ook komt er nieuwe verlichting. Gelijktijdig met de herinrichting van de omgeving wordt er een hemelwaterriool aangelegd voor het gescheiden afvoeren van het regenwater en wordt de riolering deels vervangen. Het gaat hierbij om het gedeelte aan de noordzijde van de Markt en de verbinding over het parkeerterrein naar het Moleneind. In totaal investeert de gemeente ruim € 1.8 miljoen in de herinrichting van de Markt.

Is er ook hinder?
Bij het herinrichten van een gebied is altijd verkeers- en geluidshinder. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken. Tijdens het werk wordt met bebording de adviesroute aangegeven. Het parkeerterrein blijft bereikbaar en er zijn ten alle tijden ca. 70 parkeerplaatsen beschikbaar.

Vragen?
Mocht je vragen of opmerkingen hebben tijdens de werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met de heer A. de Vos, uitvoerder bij A. Faber b.v. via 06 – 13 14 60 05 of met toezichthouder S. Wheda van Sweco Nederland via 06 – 51 35 99 90.

De ontwerptekening bekijk je hier:Markt inrichtingsvoorstel
De faseringstekeningen bekijk je hier:Stappenplan uitvoering compleet
En de omleidingsroutes bekijk je hier:Omleidingstekening fase 1