Home / Projecten / Cultuur / WOODland Art

WOODland Art

De inwoners van de dorpen van de gemeente Smallingerland hebben ook dit jaar samen met kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman kunstwerken gemaakt van wilgentenen. De kunstwerken attenderen voorbijrazende auto's en fietsers op het unieke coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit initiatief kwam in 2018 van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Mede door het grote enthousiasme vanuit de dorpen, heeft de gemeente het initiatief opgepakt en hebben de inwoners van 7 dorpen van Smallingerland weer prachtige kunstwerken gemaakt. Dit project is onderdeel van de Legacy van LF2018.

De kunstwerken worden van natuurlijke kweekwilgen en restmateriaal van boerenbedrijven gemaakt en zijn vergankelijk. Het is de bedoeling dat de werken minimaal 1 jaar blijven staan. Bewoners bepalen net als vorig jaar samen met de kunstenaars de locatie voor het kunstwerk.

Doelen van WOODland Art
Naast het wijzen van bezoekers op het coulisselandschap, heeft het project WOODland Art ook al doel bewoners te interesseren voor kunst en het zelf maken van kunst van natuurlijke materialen. Dat is  goed gelukt. In september 2018 organiseerde de gemeente een avond om te peilen of dorpsbewoners nog interesse hadden om weer mee te doen. Het enthousiasme bleek groot. In 2019 doen maar liefst 7 dorpen mee met 7 kunstwerken. De dorpen die dit jaar meedoen zijn de Tike, Oudega, Drachtstercompagnie, Boornbergum, De Wilgen/Smalle Ee, Rottevalle en de Veenhoop. Ook zijn er nog twee kunstwerken uit 2018 opgenomen in de WOODland Art-route.

Wandel of fiets de WOODland Art-route
Het prachtige landschap ervaart u het beste door het wandelend of fietsend te ontdekken. Deze route brengt u langs alle kunstwerken die de inwoners zelf maakten. U kunt de route gratis afhalen in Drachten bij het Toeristisch Informatiepunt aan het Museumplein 3, Museum Dr8888 of het gemeentehuis.

Mienskip
De afgelopen maanden zijn alle kunstwerken gemaakt door mensen uit het dorp in samenwerking met de twee kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman. De meeste kunstwerken vertellen een verhaal op legende uit dat betreffende dorp. Dit verhaal is meestal verwoord door een lokale dichter en te lezen bij ieder kunstwerk.

QR-code van de route
Heeft u geen tijd om de route op te halen bij het het TIP in Drachten of het museum? Geen probleem. Scan dan onderstaande QR-code met uw mobiele telefoon. Dan krijgt u de route op uw mobiele telefoon.

QR-code Woodland Art fietsroute

QR-code Woodland Art fietsroute