Home / Projecten / Cultuur / WOODlandart

WOODlandart

De inwoners van de dorpen van de gemeente Smallingerland gaan ook dit jaar samen met kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman kunstwerken maken van wilgentenen. De kunstwerken attenderen voorbijrazende auto's en fietsers op het unieke coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit initiatief kwam in 2018 van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Mede door het grote enthousiasme vanuit de dorpen, komen er in 2019 weer tijdelijke kunstwerken van wilgentenen in 7 dorpen.

De kunstwerken worden van natuurlijke kweekwilgen en restmateriaal van boerenbedrijven gemaakt en zijn vergankelijk. Het is de bedoeling dat de werken minimaal 1 jaar blijven staan. Bewoners bepalen net als vorig jaar samen met de kunstenaars de locatie voor het kunstwerk.

Doelen van WOODlandart
Naast het wijzen van bezoekers op het coulisselandschap, heeft het project WOODlandart ook al doel bewoners te interesseren voor kunst en ook het zelf maken van kunst van
natuurlijke materialen. Dat is dus goed gelukt. In september 2018 organiseerde de gemeente een avond om te peilen of dorpsbewoners nog interesse hadden om weer mee te doen. Het enthousiasme bleek groot. In 2019 doen maar liefst 7 dorpen mee met 8 kunstwerken.

Totstandkoming van project
In 2018 is dit project tot stand gekomen vanuit de Noardlike Fryske Wâlden die voor Culturele Hoofdstad 2018 samen met een aantal gebiedspartijen de handen ineensloegen om namens de regio Noordoost Friesland een gezamenlijk plan voor neer te leggen.