Home / Projecten / Cultuur / WOODlandart

WOODlandart

De inwoners van de dorpen van de gemeente Smallingerland gaan samen met kunstenaar Derk den Boer kunstwerken maken van wilgentenen. De kunstwerken attenderen voorbijrazende
auto's en fietsers op het unieke coulisselandschap van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het is de bedoeling dat het publiek in het voorjaar van 2018 van de kunstwerken kan genieten. Dit initiatief komt van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

De kunstwerken worden van natuurlijke kweekwilgen en restmateriaal van boerenbedrijven gemaakt en zijn vergankelijk. Het is de bedoeling dat de werken minimaal 1 jaar blijven staan.
Bewoners bepalen samen met de kunstenaar de locatie voor een kunstwerk.

Doelen van WOODlandart
Naast het wijzen van bezoekers op het coulisselandschap, heeft het project WOODlandart ook al doel bewoners te interesseren voor kunst en ook het zelf maken van kunst van
natuurlijke materialen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk ‘fan ûnderen op’ (met dorpen en haar bewoners) gewerkt. Het is ook de bedoeling dat met dit project nieuwe
samenwerkingsvormen ontstaan tussen bewoners in de dorpen en de boeren die het materiaal leveren.

Totstandkoming van project
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft met een aantal gebiedspartijen de handen ineengeslagen om namens de regio Noordoost Friesland een gezamenlijk plan voor
Leeuwarden – Fryslân 2018 neer te leggen. Het project WOODlandart is onderdeel van ‘De Nije Miensker’. Dit totaalproject gaat over de verbinding tussen de mienskip en miensker
herstellen, door letterlijk kunst, cultuur, landschap en biodiversiteit aan elkaar te verknopen.