Home / Projecten / #ditissmallingerland / Wat is een omgevingsvisie?

Wat is een omgevingsvisie?

Hoe ziet de toekomst van Smallingerland er uit? Wat vind jij nu écht belangrijk voor de toekomst van de gemeente Smallingerland? Hoe kunnen wij dit met elkaar mogelijk maken? En welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen komen aanbod in de Omgevingsvisie. Samen maken we een “visie” (beeld) van hoe we de in de komende 10 jaar onze gemeente verder willen ontwikkelen.

Deze visie is een samenvatting van het toekomstbeeld van onze gemeente en onderdeel van de Omgevingswet die in 2021 intreedt. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water. Minder regels, dus begrijpelijker.

De Omgevingsvisie is de officiële naam voor een rapport dat over de fysieke leefomgeving in onze gemeente gaat. Hierin staat wat we echt belangrijk voor de toekomst vinden en welke keuzes worden gemaakt voor onderwerpen zoals wonen, werken, recreëren, landschap, natuur. Zodra de visie door de gemeenteraad is vastgesteld, is dit het gezamenlijke vertrekpunt voor de uitvoering van projecten en initiatieven die passen in de lijn van deze visie. Zo werken overheden, ondernemers, verenigingen en inwoners samen aan de toekomst van onze gemeente.
Om te weten waar je naar toe wilt, is het belangrijk te weten wat het beeld nú is. Wat zijn de kwaliteiten van Smallingerland? Wat moet er gebeuren om Smallingerland nóg mooier en beter te maken en hoe gaan we dat doen? En welke antwoorden hebben we op de belangrijke maatschappelijke opgaven die invloed hebben op onze omgeving, zoals gezondheid energiebesparing?

Ga naar de enquête en fotowedstrijd.