Home / Projecten / #ditissmallingerland / Startbijeenkomst #ditissmallingerland

Startbijeenkomst #ditissmallingerland

Op 26 november gingen we met elkaar in gesprek over de toekomst van Smallingerland. Zijn er wel betaalbare huizen? Waar is plek om duurzame energie op te wekken? Hoe gaan we om hitte, droogte en stortbuien?

De toekomst van Smallingerland is te belangrijk om alleen aan de gemeente over te laten. We kijken terug op een inspirerende avond waarop veel bruikbare informatie is opgehaald voor #ditissmallingerland, de Omgevingsvisie. Bekijk de samenvatting van de avond op YouTube.

Op 26 november is dus een start gemaakt met de omgevingsvisie. Ruim honderd aanwezigen dachten in de schouwburg De Lawei mee over agendapunten voor de omgevingsvisie. Het resultaat: een lijst van maar liefst 400 aandachtspunten, zorgen en wensen voor de toekomst. Elke week koppelen we op deze website en in de Breeduit de hoofdlijnen van de agendapunten per thema terug.

7 stellingen
Met alle deelnemers zijn de resultaten van de enquête (zomer 2018) besproken. Het gesprek werd op gang gebracht met stellingen. De deelnemers in de zaal konden bij elke stelling hun mening geven. De meningen zijn hieronder in globale percentages weergaven. De uitkomsten leveren een bijdrage aan de beschrijving van de identiteit van Smallingerland. Lees hier over welke stellingen het ging die avond.

Foto’s van deze avond