Home / Projecten / Duurzaamheid / Friese klimaatatlas toont mogelijke gevolgen extreem weer

Friese klimaatatlas toont mogelijke gevolgen extreem weer

Grote droogte en extreme regenbuien met wateroverlast zijn gevolgen van klimaatverandering die we de afgelopen jaren van dichtbij hebben meegemaakt. Houdt u droge voeten bij een overstroming? Op welke plekken in de gemeente kan het extra heet worden in de zomer? De antwoorden hierop zijn nu te vinden in de Friese klimaatatlas.

Waarom een Friese klimaatatlas?
De impact van die klimaatverandering is enorm. Extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen zijn door het World Economic Forum wereldwijd aangemerkt als de grootste risico’s voor wereldwijde stabiliteit. Ook in Fryslân heeft klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst zullen wonen en werken. In samenwerking tussen provincie, waterschap en de Friese gemeenten is daarom een klimaatatlas opgesteld.

Klimaatpartners gezocht!
We moeten ons met z’n allen voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De overheid kan niet alles voor ons oplossen. Daarvoor zijn de gevolgen te groot. Extreme droogte zoals in de zomer van 2018 gaat vaker voorkomen, en dan is er gewoonweg onvoldoende zoet water beschikbaar voor bijvoorbeeld de landbouw. Ook natuurgebieden kampen met verdroging. De problemen door extreme neerslag kunnen bovendien niet worden voorkomen met grotere pompen van het waterschap.

Wat vind ik in de atlas?
Als we ons willen voorbereiden op klimaatverandering, moeten we begrijpen wat er gaat veranderen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Met deze Friese klimaatatlas brengen we dat in beeld. De atlas zelf geeft de oplossingen niet, de atlas signaleert alleen. Aan de hand daarvan willen we met u in gesprek: hoe we omgaan met klimaatverandering en wat kunnen we daar samen aan doen?

De kaarten in de klimaatatlas tonen resultaten van computersimulaties en geven een indicatie van de effecten van klimaatverandering en extreme weerssituaties. In werkelijkheid kunnen er daarom lokaal afwijkingen zijn ten opzichte van de kaartbeelden.

De klimaatatlas is nooit af
De ontwikkelingen zullen de komende jaren doorgaan, waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe scenario’s voor zeespiegelstijging in 2019, en de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI in 2021. Dat kunnen echter ook veelbelovende uitkomsten van innovatieve onderzoeken zijn. Met deze nieuwe inzichten zal de atlas worden aangevuld en geactualiseerd.