Home / Projecten / Duurzaamheid / Groene energie uit afval

Groene energie uit afval

Smallingerland is over op groene energie uit afval. Onze afvalverwerker HVC levert ons groene elektriciteit die wordt opgewekt uit biomassa en het gemeentehuis wordt verwarmd met groen gas uit een biovergister.

Omdat groen gas nog onvoldoende beschikbaar is, verwarmen we een paar gemeentelijke gebouwen voorlopig nog met aardgas, maar de CO2-uitstoot van het aardgas wordt volledig gecompenseerd met zogenaamde VER-credits. Hiermee worden klimaatprojecten ondersteund in landen die niet deelnemen aan het verdrag van Kyoto.
Dit alles past naadloos in de hoge duurzaamheidambities van Smallingerland.