Home / Projecten / Duurzaamheid / Op één platform je reis plannen, boeken en betalen met het beste vervoersmiddel op dat moment!

Op één platform je reis plannen, boeken en betalen met het beste vervoersmiddel op dat moment!

In het reisgedrag van reizigers vinden de laatste jaren steeds meer verschuivingen plaats. Was de auto voorheen vooral de norm, verschuift dit steeds meer naar duurzamere vervoersmiddelen door allerlei ontwikkelingen.

Mobility as a Service
Een van de ontwikkelingen is MaaS oftewel Mobility as a Service. Op één platform (bijv een app) plannen, boeken, reizen en betalen. Niet meer alleen met de auto. Nee, het voor jou het beste vervoermiddel pakken voor op dat moment. Bijvoorbeeld eerst op de fiets (of lopend) naar de bus/trein of deelauto en daarna verder met dit vervoermiddel. Het laatste stukje nog met de taxi om zo op uitgerust op de plaats van bestemming aan te komen. Het gaat meer over het gebruik i.p.v. over bezit en je maakt gebruik van meerdere vervoersmiddelen (zogenaamde ketenmobiliteit). Maar denk ook aan het reserveren van parkeerplaatsen of laadpalen, zodat je van te voren zeker weet dat er plek voor je is.

Om dit goed van de grond te krijgen zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig. Je hebt o.a. goede gestandaardiseerde data uitwisseling nodig, ook moeten partijen het goed vinden om elkaars diensten te verkopen. Je hebt hier een goede organisatie van MaaS-dienstverlening voor nodig. Hiervoor heeft het ministerie van infrastructuur en waterstaat een marktconsultatie gedaan en een onderdeel van deze consultatie zijn 7 pilotprojecten. Bij deze projecten is het de bedoeling om te leren wat hier wel of niet werkt.

Scandinavië
In Scandinavië is het idee van MaaS ontstaan en in Helsinki werken ze inmiddels al bijna twee jaar met de Whim-app. Ook in Antwerpen is deze app actief. In Nederland ontstaan b.v. platformen als Hely van NS. Hely is ook bezig met de eerste pilots in de grote steden.

Al met al staat MaaS in Nederland nog in de kinderschoenen maar de ervaringen in Helsinki zijn positief. Over paar jaar kunnen we onze ritten plannen, boeken, reizen en betalen op een platform.