Home / Projecten / Duurzaamheid / Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek

We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten, zoals onze tuinen. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt echter voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om onze tuinen te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen. Met Operatie Steenbreek willen wij iedereen in Smallingerland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde samenleving!

Groene tuinen hebben veel voordelen, zoals:
• Het verbetert de leefomgeving van zangvogels, bijen en vlinders en heeft daarmee samenhangend een toename van de biodicersiteit;
• Het vertragen van de regenwaterafvoer en daarmee het tegengaan van wateroverlast;
• Door de verkoelende werking en de prettigere uitstraling zorgt het voor een beter gezondheid;
• Mits goed aangelegd vraagt een groene tuin minder onderhoud.

Door het inzetten van tuinambassadeurs proberen we inwoners te helpen om de tuinen de vergroenen. Daarnaast kunt u als inwoner meedoen aan de actie Tegel eruit, plan erin. U kunt op 23 juni 2018 en de jaren erna rond dezelfde tijd een tegel inleveren bij Intratuin en krijgt daarvoor een plant terug. Binnen deze actie werken de gemeente, het waterschap, Groei & Bloei en Intratuin samen.

In het kader van het gemeentelijk waterplan is de afgelopen jaren verharding verwijderd en vervangen door groen. De komende jaren wordt in het kader van het gemeentelijk waterplan meer verharding vervangen door groen. Dit zal o.a. gebeuren in het Drachtster centrum en in buurten waar we met de Operatie Steenbreek en afkoppelprojecten aan de slag gaan.