Home / Projecten / Duurzaamheid / Waterplan De Drait

Waterplan De Drait

In het kader van het project Waterplan De Drait werkten we in deze Drachtster wijk de afgelopen periode aan het terugdringen van wateroverlast en de verbetering van de regenwaterberging.

Met de focus op het gebied tussen Dollard, Fluessen en Flevo stelden we in samenspraak met het Wetterskip Fryslân en de omwonenden een plan van aanpak op. Inmiddels ligt er nieuwe drainage en heeft de aannemer twee grote vijvers met vlonder aangelegd. Fiets- en wandelpaden en nieuw groen maken het gebied aantrekkelijker en het project compleet.

De komende jaren worden er in het kader van het nieuwe gemeentelijke waterplan nieuwe vijvers aangelegd in de Venen, de Singels en de Drait en daarnaast wordt aan de rand van de Trisken de waterberging vergroot.