Home / Projecten / Duurzaamheid / Zonnepanelen op …

Zonnepanelen op …

Gebouwen als het gemeentehuis, de gemeentewerf, maar ook zwembad De Welle en theater De Lawei zijn al voorzien van zonnepanelen.

Het zwembad heeft bijvoorbeeld al 878 zonnepanelen op het dak en 304 op een veld. Met deze zonnepanelen kan het zwembad 1/3 van zijn stroomverbruik zelf opwekken. De opstelling met de panelen is flexibel en zou in de toekomst een plek kunnen krijgen op de nieuwbouw.

Zonnepanelen op De Lawei
In augustus 2016 heeft De Lawei een zonne-installatie gerealiseerd waarmee jaarlijks 170.000 kWh wordt opgewekt, ongeveer 25% van het jaarlijkse stroomgebruik. Het streven is om één van de meest duurzame schouwburgen van Nederland te zijn. Er zijn ook al andere maatregelen getroffen, zoals warmtekoude opslag (WKO) en ledverlichting.

Zonnepanelen op gemeentehuis en gemeentewerf
De gemeente wil op de grote panden die ze in eigendom heeft, zoals het gemeentehuis, parkeergarage Van Knobbelsdorfplein en de gemeentewerf aan de Tussendiepen, zonnepanelen installeren. De gemeente heeft hiervoor SDE+ subsidie aangevraagd en gekregen. Het gaat voor een deel over de vervanging van bestaande zonnepanelen die al onder andere al op het dak van het gemeentehuis liggen.