Home / Projecten / Gezond en Wel (zijn) / Gezonde buurten

Gezonde buurten

Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Een groene omgeving bijvoorbeeld.

Dit is de aanleiding voor de start van het project Gezonde Buurten. Het project is een initiatief van Jantje Beton en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk.

In de periode 2018 tot 2021 kunnen er in Nederland minimaal 6 en maximaal 12 Gezonde Buurten verspreid over 6 gemeentes worden gerealiseerd. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met gemeenten, lokale buurtinstanties en omwonenden variërend van jong tot oud. Omdat échte verandering bij de kern begint, hebben kinderen en buurtbewoners de regie in het project. Met hen wordt hun buurt meetbaar gezonder en leefbaarder gemaakt. De duur van het project is twee jaar.

De eerste stappen zijn inmiddels gezet in de Venen. Samen met inwoners en professionals in de wijk hebben we gekeken naar mooie kansen en wensen in de wijk. Ideeën zijn bijvoorbeeld herkenbare wandelroutes, speelveldjes uitdagender maken voor de verschillende leeftijden, meer groen in wijk. Ook de scholen hebben ideeën om de schoolomgeving uitdagender te maken.