Home / Projecten / Global Goals / Global Goal 11: Duurzame steden & gemeenschappen

Global Goal 11: Duurzame steden & gemeenschappen

We willen de stedelijke omgeving en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken. Dit doel zet in op thema’s zoals huisvesting voor iedereen, verkeersveiligheid, duurzame verstedelijking, cultureel en natuurlijk erfgoed en het milieueffect van steden.