Home / Projecten / Global Goals / Global Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Global Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Dit doel focust op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen. Dit houdt onder andere het tegengaan van voedselafval en -verspilling en het terugdringen van verontreiniging in.