Home / Projecten / Global Goals / Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Global Goal 4: Kwaliteitsonderwijs

Zorg dragen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs, en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Een belangrijk onderdeel van dit doel is ook om jongeren op te leiden tot wereldburgers, met kennis over duurzame ontwikkeling, mensenrechten en culturele diversiteit.