Home / Projecten / Wonen & verkeer / De Bouwen (wijkvernieuwing)

De Bouwen (wijkvernieuwing)

De gemeente Smallingerland en woningcorporaties Accolade en WoonFriesland hebben de handen ineen geslagen om de wijk te vernieuwen en opnieuw in te richten.

In de prachtige gevarieerde wijk met ongeveer 3.300 inwoners is de afgelopen tijd al behoorlijk wat gebeurd en staat de komende jaren ook nog van alles te gebeuren.

Waarom vernieuwen? 
De Bouwen is een van de wat oudere woonwijken van Drachten. Vele woningen voldoen niet meer aan de eisen van de (toekomstige) bewoners en moeten opgeknapt of zelfs helemaal worden vervangen. Ook de openbare ruimte is aan een opfrisbeurt toe. Om ervoor te zorgen dat De Bouwen ook in de toekomst een aantrekkelijke wijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren, is deze wijkvernieuwing nodig. Door nu in te grijpen, krijgt de wijk weer de kwaliteit die bij deze tijd past. Het vernieuwen en opknappen van de wijk kost tijd.
Tijd om procedures op te starten, te overleggen met bewoners en instanties en natuurlijk het uiteindelijke (ver)bouwen.

Meer informatie
Vindt u op de website www.debouwen.nl.