Home / Projecten / Wonen & verkeer / Fietsprogramma Doortrappen

Fietsprogramma Doortrappen

Door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Maar de oudere fietser is ook kwetsbaar in het verkeer. Smallingerland sluit daarom aan bij het landelijke programma ‘Doortrappen’. Het uiteindelijke doel is om het aantal slachtoffers in het verkeer terug te brengen naar 0.

Meer informatie
Ook bij dit project betrokken zijn het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid van de Provincie Fryslân, Sport Fryslân, Fietsersbond en Sportbedrijf Drachten. Meer informatie over het project  staat op doortrappen.nl.