Home / Projecten / Wonen & verkeer / Woonwensen inwoners centraal bij nieuwe Woonvisie

Woonwensen inwoners centraal bij nieuwe Woonvisie

Het college van B&W heeft ingestemd met de startnotitie Woonvisie. Dit houdt in dat een nieuwe woonvisie voor de periode 2020-2025 wordt opgesteld. Bij het opstellen van deze visie is een grote rol weggelegd voor de inwoners van de gemeente.

Nieuwe inzichten
Met de nieuwe Woonvisie wordt inzicht verkregen in de precieze ontwikkelingen op de woningmarkt. Zo kan de gemeente goed inspelen op de veranderende woningmarkt. Een nieuwe visie is gewenst, omdat de woningmarkt de laatste jaren veranderd is. Ook is er nieuwe wetgeving, er zijn nieuwe huishoudensprognoses en duurzaamheid is steeds belangrijker. Op al deze ontwikkelingen wil de gemeente op tijd reageren en de toekomstige woningbouw op aanpassen. Ook investeringen in de bestaande woningvoorraad en een leefbare woonomgeving zijn belangrijk.

Omgevingsgerichte Woonvisie
Het is de ambitie van het college om niet alleen een toekomstgerichte, maar ook een omgevingsgerichte Woonvisie op te stellen. Diverse organisaties én inwoners worden daarom geraadpleegd. “Hun input is erg belangrijk. Wij willen graag weten wat de woningbehoeften van onze inwoners zijn, dan kunnen we daar op inspelen”, aldus wethouder Cor Trompetter. Het is volgens hem ook van belang om nauw aan te sluiten bij de omgevingsvisie van de gemeente om zo tot een breed gedragen woonvisie te komen.

Tijdspad
Na de zomer start de gemeente met het bevragen van inwoners en organisaties. Daar organiseert de gemeente verschillende bijeenkomsten voor. De precieze invulling wordt later bekend gemaakt.