Een robot op schoolLuistert hij echt naar mij? Kan ik hem laten dansen? De leerlingen van groep 6 van basisschool de Pionier in Leeuwarden waren vrijdagochtend 19 mei heel blij hun nieuwe klasgenoot. Ze moeten hem nog in elkaar zetten, maar hebben al even kunnen oefenen met zijn ‘broer’. Gedeputeerde Sander de Rouwe overhandigde deze eerste van 415 robots die de komende maanden op alle Friese basisscholen worden uitgereikt.

Het initiatief komt van de high tech bedrijven van Innovatiecluster Drachten in samenwerking met de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee organisaties voor basisonderwijs in Fryslân. Het Innovatiecluster Drachten wil kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met techniek, zodat ze straks op de middelbare school hopelijk de keus maken voor een techniekopleiding. Voor technologische bedrijven is het moeilijk om aan geschikt personeel te komen, terwijl de maatschappelijke ontwikkelingen op technisch gebied razend snel gaan.

Onderwijs en bedrijfsleven
Dit project is volgens wethouder Roel Haverkort van gemeente Smallingerland, ook een partner in het project, hét bewijs van goede samenwerking tussen onderwijs en het technologische
bedrijfsleven. ,,Ik ben er trots op dat Innovatiecluster Drachten deze ontwikkelingen aanjaagt én dat wij als gemeente hier deel vanuit maken.’’

Het project
Met het project edu-robotics krijgen 415 basisscholen in Fryslân een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij inclusief de ondersteuning in de les van een MBO of HBO school. Daarnaast is er een werkgroep opgestart om de edu-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Het project is 30 maart officieel gestart. In drie shifts worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld. Eén shift voor de zomer en twee shifts erna, totdat alle 415 scholen hun eigen edu-robot hebben. Begin 2018 wordt er een groot feestelijk event georganiseerd om alle scholen met hun edu-robots bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben.

Op de foto: Basisschoolkinderen van de Pionier in Leeuwarden  stelden Kor Visscher van het Innovatiecluster Drachten vragen over de robot, hun nieuwe ‘klasgenoot’.