Home / Sport & bewegen

Sport & bewegen

Beweeg je mee?

De gemeente Smallingerland wil een toonaangevende Friese gemeente zijn, waar het fijn leven is en mensen trots op zijn. Wij hebben als missie de mensen in Smallingerland een leven lang dagelijks aan het bewegen brengen en voor een sterke en gezonde (vitale) samenleving zorgen. Dit doen wij door het totaal aan faciliteiten waar aan sporten en bewegen gedaan wordt op peil te houden voor de mensen en de faciliteiten voldoende capaciteit bieden, veilig, toegankelijk en actueel zijn. Hierbij wordt sport als doel ondersteund en gestimuleerd.

Onze visie is dat de motivatie en het besluit om te gaan sporten en bewegen in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid is van mensen. De gemeente ziet haar taak vooral om de juiste randvoorwaarden te creëren om aan sporten en bewegen te kunnen doen.

De hoofdlijn waar de gemeente op stuurt is:

  • Verhogen percentage dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
  • Verminderen percentage inactieven;
  • Verhogen van de sportdeelname en het aantal leden bij sportverenigingen.

Deze hoofdlijn ligt in het direct verlengde van landelijk en provinciaal beleid.

Sportbedrijf Drachten
Het Sportbedrijf Drachten is in opdracht van de gemeente uitvoerder van een groot deel van het sport- en beweegbeleid. Zij voorziet in beweegadvies en ondersteuning. De coaches Sporten & Bewegen hebben allemaal hun wijken en dorpen in de gemeente waarin zij in een gebiedsgerichte aanpak en maatwerk realiseren per wijk, doelgroep en inwoners. Dit doen de coaches samen met andere sportorganisaties/-verenigingen, scholen de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). Verder heeft het Sportbedrijf een rol in de exploitatie en beheer van zwemcentrum De Welle, Sportcentrum Drachten, Sporthal De Drait en een moderne gymzalen iSpace Sports in Opeinde en Drachten.
Kijk op www.sportbedrijf-drachten.nl

Sport & Bewegen heeft aanknopingspunten met het thema Gezondheid en Wel(zijn). Kijk ook eens op deze website (dwjm.nl) onder Leven in Drachten, Gezond en Wel(zijn).

Bewegen in Drachten kan altijd en overal
Op alledaagse locaties of juist op plekken die je nog niet hebt ontdekt. Beweeg je mee? Kijk op www.bewegenindrachten.nl. Deze website is een hulpmiddel om te ontdekken waar je allemaal in Drachten kunt sporten, spelen en bewegen.

Beleidsplan ‘Beweeg je mee? 2017-2021