Home / Stellingen startbijeenkomst #ditissmallingerland

Stellingen startbijeenkomst #ditissmallingerland

Ruim honderd mensen deden mee tijdens de startbijeenkomst voor de omgevingsvisie voor Smallingerland, #ditissmallingerland. Deze bijeenkomst was op 26 november 2018 in schouwburg De Lawei. Doel was om samen met zoveel mogelijk geïnteresseerden ideeën, suggesties en agendapunten voor de omgevingsvisie te benoemen.

In de zomer van 2018 is er een enquete gehouden onder inwoners en ondernemers van Smallingerland. Met alle deelnemers van de startbijeenkomst zijn de resultaten van die enquête besproken. Het gesprek werd op gang gebracht met stellingen. De deelnemers in de zaal konden bij elke stelling hun mening geven. De meningen zijn hieronder in globale percentages weergaven. De uitkomsten leveren een bijdrage aan de beschrijving van de identiteit van Smallingerland.

Stelling 1:
Uit de enquête blijkt dat de meeste antwoorden over het voorzieningenaanbod gaan. Vaak noemen de mensen het complete en nabije aanbod als kenmerk van de gemeente. Bent u het hiermee eens of oneens?

 • Eens 80%
 • Oneens 20%

Reacties uit de zaal:
– Uitgaansgelegenheden weinig keuze
– Veel verenigingen maar niet veel verschillende sporten
– Opleidingen (WO of HBO) zou de jongeren hier houden
– Voorzieningen voor de jongeren tussen 13-18 jaar worden gemist
– Voorstander van OV, dramatisch

Stelling 2:
Uit de enquête blijkt dat mensen de natuurlijke omgeving in de gemeente waarderen. Wat vindt u, bestaat deze omgeving uit een combinatie van groen, water, bos en natuur of springt hier één kenmerk echt uit?

 • Combinatie 80%
 • Eén kenmerk 20%

Reacties uit de zaal:
– Pik het water eruit, zet hiermee Smallingerland op de kaart
– Kansen voor wonen op het water
– Drachten is grijs, te weinig groen
– Bosrijke omgeving hoort niet bij deze gemeente
– Kansen in de haven
– Ontsluit wandel-, fiets- en vaarroutes
– Sommige ideeën voor groen en water vragen om andere keuzes op wijk- en dorpsniveau

Stelling 3:
Uit de enquête komt dat inwoners de rustige woonomgeving waarderen. Terwijl anderen juist aangeven het hier saai te vinden. Wat vindt u?

 • Heerlijk die rust 50%
 • Saaie boel hier 50%

Reacties uit de zaal:
– Voor de jeugd geldt ‘diep rood’ (saaie boel hier)
– Er is weinig te doen voor de jongeren
– Meer reuring mag wel!
– We missen de kers op de taart
– Oproep: ook aandacht blijven houden voor de levendigheid en reuring in de dorpen

Stelling 4:
In de antwoorden van de enquête is niets naar voren gekomen over onze landbouwsector / het platteland, terwijl dit de grootste grondgebruik is. Vindt u dit terecht?

 • Ja 05%
 • Nee 95%

Reacties uit de zaal:
– meer aandacht voor het platteland en de landbouwsector is nodig
– het is belangrijk om met elkaar na te denken over wat we met de landbouwsector willen
– Kwaliteit en voedsel staat voorop
– Landbouw is de motor van de economie
– aanwezige landbouwer: graag meer aandacht voor biodiversiteit, natuur-inclusieve landbouw

Stelling 5;
Weinig inwoners uit de enquête hebben het werk / werkgelegenheid als positief kenmerk van de gemeente genoemd. Is dit onderdeel dan wel / niet belangrijk voor de typering van de gemeente?

 • Wel belangrijk 75%
 • Niet belangrijk 25%

Reacties uit de zaal:
– werkgelegenheid in de gemeente is erg belangrijk, maar lijkt ook een vanzelfsprekendheid te zijn
– veel mensen wonen in de gemeente omdat ze hier werken
– de goede bereikbaarheid maakt het ook mogelijk om elders te werken

Stelling 6:
Wilt u iets toevoegen, wat vooral meenemen bij het verder omschrijven van de identiteit van Smallingerland? Een kritische noot is vooral welkom!

Reacties uit de zaal:
– Mensen meer bij de omgeving en beleid betrekken
– Peinder Mieden is een mooi voorbeeld
– Luister vooral naar de mensen die je anders niet hoort

Stelling 7:
Wie wil een poging doen om DE Smallingerlander te beschrijven? Bestaat die?

 • Poging doen 03%
 • Geen poging doen 97%

Reacties uit de zaal:
– De Smallingerlander is ook import!
– Vrijgevochten mentaliteit
– ‘Ik tink, dus ik bestean’