Home / Subsidies / Duurzaamheid / Informatieavond zonneplan

Informatieavond zonneplan

Op woensdagavond 6 februari was op het gemeentehuis een informatieavond over het zonneplan.

Wethouder Piet de Ruiter gaf een korte introductie. Daarna was een speelse verkenning van wie er aanwezig waren, wat voor duurzame ambities men heeft. In de toelichting van het zonneplan kwamen de volgende vragen aan bod: hoe is het zonneplan opgezet, waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt en wat zijn onze mogelijkheden als gemeente, waarbij we rekening houden met de capaciteit op het elektriciteitsnet? Maar in het plan staat ook dat we draagvlak en participatie van inwoners en bedrijven heel belangrijk vinden. Samen moeten we naar duurzame energie toe en de zon is daarin een belangrijke energiebron.

Meedenken en meepraten
De aanwezigen waren vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden voor zonne-energie en dat het daarbij belangrijk is om belanghebbenden tijdig te betrekken. Men wil graag meedenken en meepraten en waar nodig ook kritische kanttekeningen plaatsen. De gemeente wil veel aandacht besteden aan het vergroten van draagvlak en participatie. Tenslotte kwam uit de zaal nog de oproep om een energiecorporatie voor Drachten op te zetten en of mensen die daarover mee willen denken zich willen aanmelden. Wilt u hierover meedenken? Dan kunt u zich aanmelden via duurzaamheid@smallingerland.nl.

Het zonneplan
Het zonneplan geeft aan wat Smallingerland de komende jaren wil gaan doen om zonnepanelen op het dak en op de grond te realiseren. Het zonneplan geeft inzicht in hoe zonne-energie in onze energiebehoefte kan voorzien op de korte en langere termijn, welke randvoorwaarden hieraan worden gesteld en wat geschikte locaties zouden kunnen zijn. Na het vaststellen van het zonneplan door de gemeenteraad wordt de haalbaarheid voor interessante locaties verder onderzocht. Het zonneplan sluit aan op het beleid van de provincie Fryslân en de huidige beschikbaarheid op het elektriciteitsnet van Liander.