Home / Subsidies / Duurzaamheid / Klimaat / Helpt u ook mee met de bijentelling?

Helpt u ook mee met de bijentelling?

Smallingerland is een bijvriendelijke gemeente. Kom in het weekend van 13 en 14 april een half uurtje bijen te tellen in uw achtertuin of in het park. “Het tellen van bijen is niet alleen leuk om te doen, het is ook ontzettend belangrijk. Met de gegevens kunnen wetenschappers nog beter werken aan het beschermen van bijen”, aldus Dorien Ackerman van Nederland Zoemt.

Vorig jaar, tijdens de eerste bijentelling, deden ruim 4.000 mensen mee en werden 40.000 bijen geteld. Ackerman: “Het interessante van zo’n tweede telling, is dat je de resultaten kunt gaan vergelijken. Daar zijn we natuurlijk erg benieuwd naar.” Om de tellers te helpen bij het herkennen van bijen is er een bijengids beschikbaar. Daarin staan de bijensoorten die in april in de tuin kunnen voorkomen en tips om ze te herkennen. Deze gids kunt u downloaden via nederlandzoemt.nl/bijentelling.

Bedreigd
In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. “80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de bijentelling om meer te weten te komen over waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland. Mensen die mee willen tellen, kunnen zich alvast aanmelden op nederlandzoemt.nl/bijentelling.

Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.