Home / Actieagenda economie

Actieagenda economie

De gemeenteraad heeft de actieagenda economie vastgesteld. Met deze economische agenda investeert de gemeente de komende drie jaar 900.000 euro extra in de economie. De gemeente verwacht dat ondernemers, bedrijven, onderwijs en onderzoeksorganisaties door deze financiële impuls ook extra gaan investeren in deze regio.

Wethouder Robert Bakker is erg tevreden over de keuzes die zijn gemaakt in de actieagenda. “Wij willen de economie in Smallingerland toekomstig bestendig maken. Nu kunnen we hier verder mee aan de slag. We hebben deze agenda in goede samenwerking met andere partijen opgesteld. Ook de uitvoering willen we samen met hen gaan invullen”.

Smallingerland investeert de komende drie jaar extra in de volgende onderdelen:

• Uitstekende werklocaties
• Stadhart Drachten
• Arbeidsmarkt en O3
• Gastvrijheidseconomie
• Ondersteunen ondernemerschap
• Acquisitie en promotie
• Cluster High Tech Industry
• Cluster haveneconomie
• Cluster zorgeconomie

In de actieagenda staat uitgebreid toegelicht op welke manier de gemeente deze onderdelen ondersteunt. Zie de actieagenda deel A (economische koers) en deel B (activiteiten).

Een aantal concrete voorbeelden zijn:

  • Het organiseren van een congres rondom het thema High Tech Industry
  • Oprichten Economic Board met ambassadeurs uit het bedrijfsleven en onderwijs
  • Citymarketing
  • Technische productieruimtes voor startups gelieerd aan het innovatiecluster Drachten

Piet Fellinger, inkoopdirecteur van Neopost en bestuurslid Innovatiecluster Drachten: “We willen graag de bedrijven van het innovatiecluster inzetten als ambassadeurs voor Drachten. We willen talent behouden voor de regio en nieuwe bedrijven aantrekken. Daar draagt deze actieagenda aan bij”.

Douwe Blom, voorzitter Ha&Ie zegt over de agenda: ‘We zijn zeer tevreden met de extra activiteiten die de gemeente in het stadshart wil oppakken. Samen met vastgoedeigenaren willen we de binnenstad gaan versterken”.

Plaats zelf een reactie

Om een reactie te plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Inloggen Registreren