Home / #ditissmallingerland / Fase 1: Foto’s van ‘Dit is Smallingerland’

Fase 1: Foto’s van ‘Dit is Smallingerland’

In 2018 organiseerden wij een foto-actie om de identiteit van Smallingerland duidelijk te krijgen. Vraag hierbij was, wat vind jij goed in onze gemeente en wat kan beter? Vertel en laat het ons zien! Als inwoner, ondernemer, werknemer of bezoeker? Hieronder de ingezonden foto’s.

Hieronder de ingezonden foto’s:

Voor de foto-actie #ditissmallingerland geldt een aantal regels.

 1. Door deelname verklaart u zich akkoord met de regels en bent u verantwoordelijk voor uw eigen inbreng.
 2. Iedereen kan foto's inzenden, hierbij gelden de volgende regels:
  • u mag maximaal drie foto's inzenden gedurende de looptijd van de actie;
  • de foto past binnen het thema;
  • de foto voldoet aan de fatsoensnormen;
  • de foto is door uzelf gemaakt;
  • de originele foto is slechts in beperkte mate gecorrigeerd en heeft geen kader, signatuur of andere toevoegingen;
 3. Door inzending geeft u toestemming aan de gemeente Smallingerland om de foto op de website www.dwjm.nl en in andere gemeentelijke publicaties te plaatsen, zoals op www.smallingerland.nl en de Breeduit. De gemeente Smallingerland zal de foto's niet aan derden overdragen.
 4. De jury van de foto-actie:
  • beoordeelt de ingezonden foto's voor plaatsing op de website en behoudt zich het recht voor om foto's die niet aan de eisen voldoen, niet te plaatsen;
  • nomineert aan het eind van de actie uit alle inzendingen een aantal foto's, die op de website www.dwjm.nl en in de Breeduit bekend worden gemaakt.
 5. Over de jurering, de plaatsing en de nominatie, wordt niet gediscussieerd.
 6. Derden hebben niet het recht om foto's van de foto-actie te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken. De gemeente Smallingerland is niet verantwoordelijk voor wederrechtelijk gebruik door derden.
 7. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. De gemeente Smallingerland  is hiervoor niet verantwoordelijk.
 8. Op betrekkingen tussen een deelnemer en de gemeente Smallingerland is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een deelnemer en de gemeente Smallingerland worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Leeuwarden; dan wel, ter keuze van de gemeente Smallingerland, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de deelnemer.